Sökning: "Breakpoint"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet Breakpoint.

 1. 1. "Vi är deras räddning i vardagen" : Stadsmissionernas betydelse i ett föränderligt välfärdssystem

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Hanisch; [2019]
  Nyckelord :Non-profit organization; Welfare System; Change; Economic support; The Public Safety Network; Recognition; Workfare; Inequality; Stadsmissioner; Välfärdssystem; Förändring; Ekonomiskt bistånd; Det offentliga skyddsnätet; Erkännande; Workfare; Ojämlikhet;

  Sammanfattning : En förändring i det svenska välfärdssystemet har pågått sedan 1990-talet, ett årtionde som i många fall anses vara en brytpunkt för den svenska välfärden. De kommande decennierna efter 1990-talet har kännetecknats av ett välfärdssystem som har blivit allt mer nermonterat. LÄS MER

 2. 2. Schaktfri ledningsbyggnad : En kostnadsanalys mellan styrd borrning och konventionell schaktning

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sophia Andersson; Oscar Jonsén; [2019]
  Nyckelord :directional drilling; traditional excavation; pipeline; cost analysis; styrd borrning; konventionell schaktning; ledningsbyggnad; kostnadsanalys;

  Sammanfattning : Styrd borrning är en schaktfri metod för att förlägga ledningar i mark. Examensarbetet har utförts i samarbete med Styrud Ingenjörsfirma AB som uppfattat en okunskap i branschen över prisbilden för styrd borrning. LÄS MER

 3. 3. Brytpunktssamtal för äldre personer : en registerstudie i palliativ vård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Helene Nilsson; Anna Strauss; [2019]
  Nyckelord :Breakpoint conversation; district nurse; four cornerstones in palliative care; palliative care; elderly people; Brytpunktssamtal; distriktssköterska; fyra hörnstenar i palliativ vård; palliativ vård; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av palliativ vård kommer att öka i takt med att befolkning blir äldre och lever allt längre. Det kommer bli fler äldre personer med kroniska sjukdomar som har andra sjukdomsförlopp jämfört med cancer. Det är viktigt för kvaliteten av den palliativa vården att brytpunktssamtal erbjuds. LÄS MER

 4. 4. The impact of capital regulations: A study of the Basel framework

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Simon Leo; [2019]
  Nyckelord :Basel III; financial crises; systemic risk; multiple breakpoint test; Business and Economics;

  Sammanfattning : Financial crises are a major issue in modern history. In a great deal of the financial crises there is a banking crisis involved. To regulate and supervise banks the Basel framework was created. With the framework, the aim is to enhance financial stability and to minimize the effect from a potential financial crisis. LÄS MER

 5. 5. Break Point Detection for Strategic Asset Allocation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erika Madebrink; [2019]
  Nyckelord :Strategic asset allocation; Bayesian; reversible jump; Markov chain Monte Carlo; regime switching;

  Sammanfattning : This paper focuses on how to improve strategic asset allocation in practice. Strategic asset allocation is perhaps the most fundamental issue in portfolio management and it has been thoroughly discussed in previous research. We take our starting point in the traditional work of Markowitz within portfolio optimization. LÄS MER