Sökning: "Breast neoplasm"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Breast neoplasm.

 1. 1. Hur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Malky Onat; Lara Taha; [2020-06-26]
  Nyckelord :Breast neoplasm; women; psychosocial factors; emotion; information needs;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag är bröstcancer den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor och cancerfallenhar ökat med cirka 40% under de senaste årtiondena. Syftet: Syftet med studien är att belysahur medelålders kvinnor påverkas av att bli diagnostiserade med bröstcancer. LÄS MER

 2. 2. Känsla av hopp hos patienter med cancer i livets slutskede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Pamela Andrews; Josefin Trångteg; [2019]
  Nyckelord :Hope; Neoplasms; Palliative care; Patients; Hopp; Neoplasm; Palliativ vård; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är de vanligaste formerna av cancer prostata- och bröstcancer. En stor andel av patienterna diagnostiserade med cancer är i behov av palliativ vård på hospice eller inom hemsjukvården. Dessa patienter hamnar ofta i sorg och hoppet kan bli centralt i den sårbara situationen. LÄS MER

 3. 3. Mastektomiopererade kvinnors sexuella hälsa : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Sara Kallfors; Lina Klänge; [2019]
  Nyckelord :Breast Neoplasm; mastectomy; sexual health; sexuality; sexual wellbeing and experience; Bröst neoplasm; mastektomi; sexuell hälsa; sexualitet; sexuellt välbefinnande och upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i Sverige. En behandling går ut på att operera bort hela eller delar av det sjuka bröstet. Behandlingen har många gånger sekundär verkan på individens sexuella hälsa.  Syfte:Att beskriva bröstcancerdrabbade kvinnors sexuella hälsa efter utförd mastektomi. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet hos kvinnor med bröstcancer som genomgår adjuvant cytostatikabehandling : Physical activity in women with breast cancer receiving adjuvant chemotherapy

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Maria Roos; Anna Wilhelmsson; [2013]
  Nyckelord :Breast neoplasm; chemotherapy; information; physical activity; Bröstcancer; cytostatikabehandling; fysisk aktivitet; information;

  Sammanfattning : Forskning har visat att fysisk aktivitet ger en bättre prognos för kvinnor som drabbats av bröstcancer. Den beskrivs också ha betydelse för symtomlindring vid cytostatikarelaterade biverkningar, vilket i sin tur leder till ökad livskvalité hos dessa kvinnor. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser efter mastektomi på grund av bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Hälsoakademin; Örebro universitet/Hälsoakademin

  Författare :Sara-Karin Uhlin; Anna Ericsson; [2008]
  Nyckelord :Bröstcancer; förändrad kroppsbild; mastektomi; upplevelser;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer som drabbar kvinnor. Årligen i Sverige får ca 6500 kvinnor diagnosen och man räknar med att var tionde kvinna kommer att utveckla bröstcancer under sin livstid. Det finns ett samband mellan den västerländska livsstilen och bröstcancer. LÄS MER