Sökning: "Breastfeeding"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet Breastfeeding.

 1. 1. Vad barnhälsovårdssjuksköterskor anser att en moder behöverför att etablera och underhålla helamning under barnets första sex månader : -En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Trulsson Ingrup; Petersson Elin; [2020]
  Nyckelord :Child health care nurse; exclusive breastfeeding; information; self-care; support; Barnhälsovårdssjuksköterska; egenvård; helamning; information; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationens rekommendationer är att barn ska helammasde första sex månaderna. Statistiska undersökningar visar att det knappt är 13 procentav barnen i Sverige som helammas vid sex månaders ålder, då många mödrar avslutaramningen tidigare, eller väljer att inte amma alls. LÄS MER

 2. 2. Perceived Breastfeeding Support during Hospitalization : A qualitative analysis of mothers' blogs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Liona Samplonius; Janice Karen Velazco; [2020]
  Nyckelord :breastfeeding support; mothers experiences; blogs; hospitalization; qualitative content analysis; nurse; nursing; amningsstöd; sjukhus; mammors upplevelse; blogg; kvalitativ innehållsanalys; sjuksköterska; amning;

  Sammanfattning : It has been well established that breastfeeding provides the best type of nutrition, strengthens the bond between a baby and his mother, and has both physiological and psychological benefits. However, when breastfeeding is causing difficulties, it can negatively impact the mothers’ well-being and even result in depression. LÄS MER

 3. 3. Kloak eller oas? : En omformulering av den offentliga toaletten

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Isabella Werner; [2020]
  Nyckelord :Interior architecture; design; feminist urban planning; toilet; public space; Inredningsarkitektur; design; toalett; feministisk stadsplanering; offentlig miljö;

  Sammanfattning : Offentliga toaletter kan ofta vara ofräscha, tråkiga och utformade med kalla material och utan intresse för att skapa en trevlig miljö utöver att strikt tillgodose nödvändigheter. I mitt examensarbete har jag försökt ge liv åt den offentliga toaletten. Här vill jag låta färg, form och lekfullhet ta plats i funktionen. LÄS MER

 4. 4. Partners upplevelser av att ge stöd vid amning : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Karin Claeson Sörli; Davinia Naranjo García; [2020]
  Nyckelord :Breastfeeding; Partner; Support; Experiences; Midwives; Amning; Partner; Stöd; Upplevelser; Barnmorska;

  Sammanfattning : Amning innebär hälsofördelar för både mamma och barn både på kort och på lång sikt. World Health Organization rekommenderar helamning under barnets första halva levnadsår och delamning till barnet är minst två år gammalt. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser och erfarenheter av hud-mot-hudvård med sitt barn - Från födelse till hemgång från sjukhus : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Frida Palm; Malin Ors; [2020]
  Nyckelord :Skin-to-skin; parents; experiences; breastfeeding; metasynthesis; midwife profession; Hud-mot-hud; föräldrar; erfarenheter; amning; metasyntes; barnmorskeprofessionen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hudvård med förälder direkt efter födelsen och efterföljande veckor kan förhindra allvarlig sjukdom och i värsta fall död hos barn. Det har globalt visat sig att barn skulle kunna överleva med små medel då hud-mot-hudvård ger värme, högre grad fungerande amning och anknytning. LÄS MER