Sökning: "Breastfeeding"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade ordet Breastfeeding.

 1. 1. D-vitamin supplementering och dess effekt på HbA1c vid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Persson; Emil Lindberg; Sofie Thorsén; [2019-06-25]
  Nyckelord :HbA1c; D-vitamin; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; typ 2; HbA1c; Vitamin D; Calcitriol; Diabetes; Diabetes Mellitus; type 2;

  Sammanfattning : Bakgrund: Typ 2 diabetes är en vanlig sjukdom som drabbar allt fler i Sverige och i övriga världen. Vid typ 2 diabetes är den prioriterade behandlingen kostbehandling och ökad fysisk aktivitet som ensam behandling eller i kombination med läkemedelsbehandling. LÄS MER

 2. 2. Ger mindfulness ökad viktminskningseffekt vid behandling av övervikt eller fetma?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eva Odlander; Hanna Södergren; [2019-06-25]
  Nyckelord :mindfulness; viktminskning; övervikt; fetma; Mindfulness; weight loss; obesity; overweight;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av dagens ledande orsaker till ökad morbiditet ochmortalitet. Över hälften av den svenska vuxna befolkningen har övervikt eller fetma, vilket ställerstora krav på sjukvården. Övervikt och fetma kan orsaka psykiskt lidande som depression, ångestoch stigma. LÄS MER

 3. 3. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 4. 4. The effect of maternal education on breastfeeding initiation behavior of Ugandan mothers : Secondary analysis of DHS 2016 data using the COM-B model

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa)

  Författare :Simon Peyda Moore; [2019]
  Nyckelord :breastfeeding; Uganda; DHS; 2016; 2019; Global Health; Maternal education; COM-B; Implementation Science; ImpSci; amning; amningsinitiering; Uganda; DHS; 2016; 2019; Global Hälsa; utbildning; kvinna; kvinnor; mödravård; COM-B; Implementering; Implementeringsvetenskap; ImpSci;

  Sammanfattning : Background: The World Health Organization recommends early breastfeeding initiation, within the first hour of life. Ugandan mothers with no formal schooling appear superior in fulfilling this recommendation compared to mothers with primary, secondary, or higher education. LÄS MER

 5. 5. Att ge amningsstöd på barnavårdscentralen : En intervjustudie om distriktssköterskans erfarenhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Gunnarsson; Susanne Miller; [2019]
  Nyckelord :Breastfeeding; District Nurse; Support; Breastfeeding difficulties; Child Health Care; Amning; distriktssköterska; stöd; amningssvårigheter; barnhälsovård ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amningsfrekvensen sjunker trots att forskningen visar på fördelar med amning. Flertalet faktorer påverkar mammans val att amma. Distriktssköterskan på barnavårdscentralen ska stödja föräldrar i föräldraskapet för att gynna en allsidig utveckling för barnet. LÄS MER