Sökning: "Breivik"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet Breivik.

 1. 1. Analysing Evil : A Comparison of Christian and Islamist Terrorist Acts

  Master-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felix Franzino; [2021]
  Nyckelord :terrorism; religious terrorism; Christian and Islamist acts of terrorism; Anders Behring Breivik Norway 2011; Paris attacks November 2015; IS;

  Sammanfattning : Although terrorism is an area that has been the subject of much research, systematic searches in databases reveal that a focus on actors and movements that find their motivation in Christian beliefs, is, by and large, lacking. Ever since the 9/11 terrorist attack, Islamist terrorism has been the major focus. LÄS MER

 2. 2. Är skiljaktigheter i social identitet lika med skiljaktigheter i gestaltningar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Dahllöf; [2021]
  Nyckelord :Terrorism; våldsbejakande brott; gestaltningsteori; representation; social identitet; social identitetsteori; Abdulwahab; Akilov; Breivik; Lundin Pettersson; innehållsanalys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how individuals with different social identities, guilty of committing terrorist attacks, are framed in the Swedish news media. With regards to the increase in right-wing terrorist attacks, I found that a research aimed at investigating differences in how right-wing terrorists and Islamic-terrorists are represented would be important and interesting. LÄS MER

 3. 3. How does othering in Abu Bakr Naji’s The Management of Savagery and Anders Breivik’s 2083 reveal what the two authors perceive as the main external threats to their own groups?

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :James Graeme Miles Whitehead; [2020]
  Nyckelord :Othering; others; terrorism; takfiri; far right; Abu Bakr Naji; Anders Breivik; Al Qaeda; ISIS; Cultural Marxists; jihad;

  Sammanfattning : Othering is central in the rhetoric of both Abu Bakr Naji and Anders Breivik throughout their works. Both authors use it as a device to drive a psychological wedge between the groups of ‘us’ and ‘them’. LÄS MER

 4. 4. Terrorist eller ensam galning? : En analys av Aftonbladets och Svenska Dagbladets nyhetsrapportering om Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Wilhelm Sandelin Anton; [2020]
  Nyckelord :Digital text analysis; data mining; frame analysis; news media; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; framing; orientalism; ethnicity.; Digital textanalys; datautvinning; framinganalys; nyhetsmedier; Anders Behring Breivik; Rakhmat Akilov; terrorism; gestaltningsteori; orientalism; etnicitet.;

  Sammanfattning : This study aims to survey and compare Swedish newspaper coverage relating to convicted terrorists Anders Behring Breivik and Rakhmat Akilov. The pivotal question of the study is whether this coverage differs depending on factors such as each perpetrator’s ethnicity and political beliefs. LÄS MER

 5. 5. Vem humaniseras? : En kritisk diskursanalys av hur västerländska nyhetsartiklar framställer vita terrorister

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Meron Temesgen; [2019]
  Nyckelord :Terrorism; Nyhetsmedia; Diskursanalys; Humanisering; Orientalism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur västerländska nyhetsartiklar porträtterar vita terrorister, för att visa vad en orättvis och ojämlik medialskildring kan få för konsekvenser på både en strukturell och individuell nivå. Västerländsk nyhetsmedia tenderar att generellt porträttera vita och icke-vita människor annorlunda, vilket också är fallet gällande ämnet terrorism. LÄS MER