Sökning: "Bretagne"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Bretagne.

 1. 1. Role of electric flexibility in the future French grid with high renewable integration

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Lila Huet; [2019]
  Nyckelord :electric flexibility; storage technologies; state of art review; renewable energies; balance generation demand; France; Bretagne; linear optimization; merit order; nuclear; prospective scenarios; flexibilité électrique; technologies de stockage; état de l’art; équilibre production consommation; demande résiduelle; énergies renouvelables; scénario prospectif; optimisation linéaire; nucléaire; préséance économique; France; Bretagne; elektrisk flexibilitet; lagringsteknik; allmänt erkända tekniska; förnybar energi; balansgenerering efterfrågan; Frankrike; Bretagne; linjär optimering; meriteringsordning; kärnkraft; framtida scenarier;

  Sammanfattning : The operation of electric grids depends on the balance between the electric generation and the demand. In France, the Transmission System Operator, RTE, is responsible for the stability and the security of the grid. Today, the electric generation follows the variations of the demand. LÄS MER

 2. 2. Det andra Frankrike : Reselitteraturen, revolutionen och den republikanska etnografin i Bretagne och Auvergne, 1792-1804

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Elina Lartaud; [2016]
  Nyckelord :travel literature; popular culture; eighteenth-century France; republican ethnography.;

  Sammanfattning : The last two decades of the eighteenth century saw the emergence of numerous French travel compilations and descriptive texts studying the customs and ways of life of the peasants, an ethnographical interest that developed even further during the First French Republic. In this study, I identify and study a specific genre that I call republican ethnography. LÄS MER

 3. 3. Makroalger och deras användning som livsmedel och livsmedelstillsatser

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Food Science

  Författare :Mirjam Öhman; [2014]
  Nyckelord :makroalger; tång; livsmedel; livsmedelstillsatser;

  Sammanfattning : Makroalger är ett annat ord för tång. Tång som livsmedel har traditionellt sett an-vänts i kustområden på flera platser i världen. I asiatiska länder har den använts länge och det är fortfarande där den används allra mest. LÄS MER

 4. 4. Ett slott i romantikens lvsal : skogsutveckling p Chteau du Grand Val - att utveckla en integrerad gestaltande skogsbruksplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Carin Håkansson; Johan Pihel; [2011]
  Nyckelord :integration; gestaltning; skogsbruksplan; Château du Grand Val; upplevelser; viltvård;

  Sammanfattning : The work presented here aims to give the owners ofChteau du Grand Val, Roland and Marie Nilssond?Aubign an integrated creative forest management planin which their goals with the property is heeded, andwhere the plan is so clear that they can follow it withoutmuch difficulty.This work has come about through the normal processesof forest management plans, landscape architecturalproposals as well as through field trips, field andliterature studies, and our combined experience fromour studies. LÄS MER