Sökning: "Brevroman"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Brevroman.

 1. 1. "We accept the love we think we deserve" : En komparativ studie av romanen och filmen The Perks of Being a Wallflower

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Ellen Collin; [2015]
  Nyckelord :litteratur brevroman berättarteknik dagboksroman genus ungdomslitteratur intermedialitet adaptation;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats undersöker hur brevromanen The Perks of Being a Wallflower (1999) av Stephen Chbosky transformeras och blir film. Vidare studeras brevromansgenren och berättartekniken i de två medierna och detta görs genom ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vart tog brevskriverskan vägen? : En analys av Iselin C. Hermanns Prioritaire

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Kristin Björnsdotter; [2012]
  Nyckelord :Brevroman; Prioritaire; Hermann; Iselin C.;

  Sammanfattning : The objective with this essay was to compare the modern epistolary novel Priority by danish author Iselin C. Hermann with the epistolary genre during its heyday in late seventeenth to early nineteenth century. LÄS MER