Sökning: "Brian Brink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Brian Brink.

  1. 1. Nautilus : Värdeskapande och kvalitet

    Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för ekonomi, statistik och informatik

    Författare :Brian van den Brink; Lina Olsson; Thomas Reinhold; [2007]
    Nyckelord :Nautilus; kvalitet; tjänster; tjänstekvalitet; värde;

    Sammanfattning : Under gymbranschens tidiga år var det nästan uteslutande manliga kroppsbyggare som använde sig av gymträningen. I dag ser situationen helt annorlunda ut, gymträningen är en träningsform som utövas av män och kvinnor i alla åldrar och med helt olika bakgrund. LÄS MER