Sökning: "Bribes"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Bribes.

 1. 1. Andrianos Political Investment

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Christos Makrogyannis; [2021-04-08]
  Nyckelord :Ioannis Andrianos; Public Investment program; bribes; Argolis;

  Sammanfattning : The story is placed in Argolis, a small prefecture of about 97.000 people in the south ofGreece. There within a two year period between 2013 and 2014 was planned to take place26 sports infrastructure projects through the Public Investment Program. LÄS MER

 2. 2. BRIBES WITHIN THE POLICE AUTHORITY IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edwina Beckanovic; [2021-02-08]
  Nyckelord :Corruption; Bosnia and Herzegovina; Police Authorities; Bribes;

  Sammanfattning : This thesis aims to gain a broader understanding of how bribes are used and made whenapplying for a passport, ID document and driving license. I use qualitative methods, morespecifically interviews. LÄS MER

 3. 3. The Effectiveness of Foreign Aid on Corruption Eradication in Developing Countries’ Institutions. : A Qualitative Case Study Related to International Relations Studies with A Focus on A West African Country: Nigeria.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Olivia Banks Westerlund; [2021]
  Nyckelord :Bribery; Corruption; Economic Aid; Facilitate Payment; Governance; Legitimacy.;

  Sammanfattning : Abstract. Foreign aid's effectiveness on eradicating corruption is a fragile yet complex topic to research in International Relations. Some scholars argue that economic aid should not be given without specific conditions, while some argue that aid should be given with strict or specific rules to recipient countries. LÄS MER

 4. 4. Fotbollsagenter: En hjälpande hand eller stjälpande mellanhänder? : En kvalitativ studie om vad fotbollsagenter egentligen gör och hur de konstruerar legitimitet i en bransch som kantas av kriminalitet och brist på transparens

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Georgios Kousis; Erik Reinholdz; [2019]
  Nyckelord :Football agent; Football intermediary; Football Players; Sports directors; Legitimacy; Trust; Categorization over time; Swedish football.; Fotbollsagent; Fotbollsförmedlare; Fotbollsspelare; Sportchefer; Legitimitet; Tillit; Kategorisering över tid; Svensk fotboll.;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att tydliggöra vad svenska fotbollsagenter gör samt redogöra hur legitimitet skapas i en bransch som kantas av kriminalitet och bristfällig transparens. Kvalitativa intervjuer har använts för att besvara de två forskningsfrågorna som lyder: Vad gör fotbollsagenter i Sverige och vad erbjuder de fotbollsspelare och fotbollsklubbar för tjänster? Samt, hur konstruerar fotbollsagenter legitimitet i en bransch med dåligt rykte? Respondenterna till studien är tagna från tre olika yrkesgrupper: tre fotbollsspelare, tre fotbollsagenter och tre sportchefer. LÄS MER

 5. 5. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER