Sökning: "Bridesmaids"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Bridesmaids.

  1. 1. Med tillstånd att vara rolig : En innehållsanalys av modern komedifilm

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

    Författare :Sanna Albinsson; Ida Lindahl; Sara Åberg; [2011]
    Nyckelord :Film; comedy; gender; masculinity; femininity; humor; social constructionism; Bridesmaids; The Hangover; Film; komedifilm; genus; maskulinitet; femininitet; humor; socialkonstruktionism; Bridesmaids; The Hangover; Baksmällan;

    Sammanfattning : Film är ett av de medier som påverkar vår identitetskonstruktion och vår uppfattning om normer och verkligheten. En av de mest populära filmgenrerna är komedifilm. Det är därför intressant att studera konstruktionen av karaktärer i komedifilm för att se vilka normer som är rådande idag. LÄS MER