Sökning: "Bridget Jones"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Bridget Jones.

 1. 1. Passive and Active Romantic Heroines and their Patriarchs : A Comparative Feminist Study of Gender Portrayal with a Focus on Romantic Love in Jane Eyre and Bridget Jones’s Diary

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Magnus Axelsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. An Investigation of the Characterization in Bridget Jones’s Diary from a Feminist Perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Jessica Sjöstrand; [2018]
  Nyckelord :Feminism; Gender; Femininity; Masculinity; Literature; Education; Didactics; Bridget Jones’s Diar;

  Sammanfattning : This essay investigates Bridget Jones’s Diary, a novel written by Helen Fielding, from a feminist perspective with an emphasis on gender. The focus lies on Bridget’s characterization and how it can be perceived as problematic from a feminist point of view. LÄS MER

 3. 3. Petticoats or Miniskirts: A Comparative Analysis of Feminine Narration in Pride and Prejudice and Bridget Jones's Diary 

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Ida Jonsson; [2018]
  Nyckelord :feminine narration; Austen; Fielding; Chick Lit; authority; feminism; feminist narratology;

  Sammanfattning : Abstract Both Pride and Prejudice (Jane Austen) and Bridget Jones’s Diary (Helen Fielding) have been thoroughly examined by literary critics. When discussed from a feminist perspective, critics are ambiguous as some claim that the novels work against feminist values rather than the reverse. LÄS MER

 4. 4. Genus i skönlitteratur : En komparativ analys av Elizabeth Bennet och Bridget Jones ur ett genusperspektiv

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elin Johansson; [2016]
  Nyckelord :Jane Austen; Pride and Prejudice; Helen Fielding; Bridget Jones Diary; Swedish; didactic; upper secondary school; comparative method; Jane Austen; Helen Fielding; Bridget Jones dagbok; Stolthet och fördom. Elizabeth Bennet; didaktik; svenskämnet; gymnasieskolan; komparativ metod;

  Sammanfattning : This thesis analyses protagonist Elizabeth Bennet in Jane Austen’s book Pride and Prejudice (1813) and protagonist Bridget Jones in Helen Fielding’s book Bridget Jones' Diary (1996) from a gender theory perspective. I use a comparative method to analyse how two themes are portrayed in the books: family and marriage and education and career. LÄS MER

 5. 5. Bridget Jones : En narrativ textanalys om maskulinitet inom romantisk fantasi

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Ari Korzeniowski; [2016]
  Nyckelord :Harlequin; chick flick; Bridget Jones; narrative model; qualitative text analysis; William Labov; masculinity; stereotypes; representation; Harlequin; chick flick; Bridget Jones; narrativ modell; kvalitativ textanalys; William Labov; maskulinitet; stereotyper; representation;

  Sammanfattning : Under en lång tid har Harlequin-romaner och romantiska fantasier varit populära bland kvinnor. Den klassiska berättelsen om hjältinnan som finner kärleken med den perfekta mannen är specifikt riktad mot kvinnor. LÄS MER