Sökning: "British Union of Fascists"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden British Union of Fascists.

 1. 1. Svarta skjortor och svarta kjolar : En undersökning om fascistiska suffragetter och British Union of Fascists kvinnosyn

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sam Kharazmi; [2021]
  Nyckelord :fascism; fascism and women; British fascism; British Union of Fascists; suffragettes; suffragettes and fascism; women and fascism; fascism; fascism och kvinnor; brittisk fascism; British Union of Fascists; suffragetter; suffragetter och fascism; kvinnor och fascism;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar finna de faktorer som drev före detta suffragetter till att ansluta sig till den fascistiska organisationen British Union of Fascists (BUF), samt redogöra för organisationens syn på kvinnors och kvinnors roll i samhället.  BUF grundades 1932 och var den största och mest framstående fascistiska gruppen i Storbritannien under mellankrigstiden. LÄS MER

 2. 2. Ont blod och tomma hot? En studie i det brittiska inrikesdepartementets hantering av British Union of Fascists 1920-1943

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Ehsan Ashouri; [2013]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : En analys av den hotbild som BUF avger under mellankrigstiden. Studien baseras på de inrikesministrar som satt under mellankrigstidens senare hälft och halvvägs in i andra världskriget... LÄS MER