Sökning: "Britt Aronsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Britt Aronsson.

 1. 1. Budgetlös styrning : En studie om en styrelses arbete och ansvar i en organisation med budgetlös styrning.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Katarina Permgård; Åsa Nordquist; [2015]
  Nyckelord :Board of directors; board work; board responsibility; beyond budgeting; management control; corporate governance; Styrelse; styrelsearbete; styrelsens ansvar; budgetlös styrning; bolagsstyrning;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Budgetlös styrning – en studie om en styrelses arbete och ansvar i en organisation medbudgetlös styrning. Författare: Katarina Permgård och Åsa NordquistHandledare: Britt AronssonInstitution: Institutionen för industriell ekonomi Blekinge Tekniska HögskolaKurs: Kandidatarbete i företagsekonomiSyfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur bolagsstyrningens struktur och den budgetlösa styrningen är utformad på ett SME för att öka förståelsen för vilka faktorer som har inflytande på styrelsens roll och funktion för att skapa värde för företaget. LÄS MER

 2. 2. Assessment of SOX implementation : from an Internal Audit perspective

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Linda Palmer; [2007]
  Nyckelord :Accelerated and Non-Accelerated Filer; Audit Committee; Governance; Internal Audit; Internal Controls; PCAOB; Risks; Senior Management; SOX.;

  Sammanfattning : Abstract Title: “Assessment of SOX – from an Internal Audit perspective” Author: Linda M Palmer Supervisor: Britt Aronsson Institution: School of Management, Blekinge Institute of Technology Course: Master Thesis in Business Administration, 10 credits Purpose: The purpose of this thesis has been to assess the workload, benefits, challenges, requirements and obligations that implementation of the Sarbanes Oxley Act of 2002 (“SOX”) has posed on Internal Auditors and their companies, from Internal Audits’ point of view. The analysis also compares one accelerated filer and one non-accelerated filer to understand difference and similarities between different sized companies in the initial SOX compliance and implementation phase (documentation, risk analysis, gap identification & remediation and testing). LÄS MER