Sökning: "Britt Marie Wallen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt Marie Wallen.

  1. 1. Undersökning av överensstämmelsen mellan Primärvårdens och Försäkringskassans arbetsförmågebedömning.

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

    Författare :Anna Arnerwik; Britt-Marie Wallén; [2012]
    Nyckelord :arbetsförmågebedömning; konsensus; myndigheter; arbetsterapi;

    Sammanfattning : Sammanfattning: Bakgrund: Under senare år har Primärvårdsrehabs (PVR) aktivitets- och funktionsbedömning (AoF) efterfrågats allt mer av Primärvårdens läkare. De som utför AoF saknar kunskap om vad som hände med dessa AoF efter att de lämnats vidare d.v.s. LÄS MER