Sökning: "Britt-Mari Maria"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britt-Mari Maria.

  1. 1. Giftoman och Bruddok - Giftermål som rit i Den poetiska Eddan och Snorres Edda

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

    Författare :Maria Berntsson; Malou Veberg; [2009]
    Nyckelord :Fornnordisk religion; Ritual; Den poetiska Eddan; Snorres Edda;

    Sammanfattning : I uppsatsen studeras förekomsten av giftermål som rit i Den Poetiska Eddan och SnorresEdda, med följande frågeställning: Hur ser förekomsten av giftermål som rit ut i Den poetiskaEddan och Snorres Edda, finns det någon skillnad mellan verken? Metoden är en textanalys ihistorisk kontext, där analysverktygen består av nyckelord. Uppsatsen avser en breddning avbegreppet giftermål med hjälp av följande nyckelord: giftermål/bröllop, äktenskap/äkta,fria/frieri, brud, brudgum, maka/hustru/fru samt make/man. LÄS MER