Sökning: "Britt-Marie Hamilton"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Britt-Marie Hamilton.

 1. 1. Barnets röst : om barns rätt att komma till tals vid familjebehandling

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Britt-Marie Hamilton; Mona Yaghi; [2017]
  Nyckelord :Children’s rights convention; System therapy; Family therapy; Children in family treatment; Child participation; Social service act; article 3 and article 12; Barnkonventionen; Systemteori; Familjebehandling; Barn i familjebehandling; Barns delaktighet; Socialtjänstlagen; artikel 3 och artikel 12;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Brytpunkter i karriären

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Eva Porenius Hamilton; Britt-Marie Svensson; [2006]
  Nyckelord :Brytpunkter; Careership; Karriäridentitet; Planned Happenstance;

  Sammanfattning : Vårt syfte med detta examensarbete är att undersöka av vilken orsak brytpunkter initieras i individens karriärutveckling och hur individerna i vår undersökning har hanterat dessa och hur deras karriäridentitet har förändrats efter brytpunkten. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta respondenter som genomgått både frivilliga och ofrivilliga brytpunkter i karriären. LÄS MER