Sökning: "Britta Lundberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Britta Lundberg.

 1. 1. Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Britta Lundberg; Renate Wickström; Elisa Swanson; [2005]
  Nyckelord :Jämställdhetsarbete; attityder; social konstruktionism; kvinnors karriärer; Nordea; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.Titel Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Normativ styrning i praktiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Helene Eriksson; Kirsten Rydhög; Britta Lundberg; [2003]
  Nyckelord :organisationsutveckling; normativ styrning; företagskultur; förståelse; ledarskap; WM-data Utilities; Take Off; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemområde Den samhällsutveckling som sker med bland annat ökad konkurrens och krav på snabb förändring hos företag har drivit fram en utveckling mot normativ styrning. Det innebär större självständighet inom organisationer och att ledare styr med visioner och idéer istället för med regler och instruktioner. LÄS MER