Sökning: "Britta Unosson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Britta Unosson.

  1. 1. En undersökning om undervisning i läsförståelse

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Britta Unosson; [2016]
    Nyckelord :Läsförståelse; boksamtal; samtal; läromedel; lärare; undervisning.;

    Sammanfattning : Detta examensarbete studerar hur begreppet läsförståelse framställs i vald forskning och litteratur med fokus på hur undervisning i området kan utformas för att öka elevers läsförståelse. I arbetet analyseras både boksamtal och läromedlet Läsförståelse för att se hur läsförståelse övas i dem. LÄS MER