Sökning: "Brittisk litteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Brittisk litteratur.

 1. 1. Moraliska kvinnor och vacklande män : Karaktärskonstellationer i en jämförelse mellan Jane Austens Mansfield Park och Elizabeth Gaskells Wives and Daughters

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Tova Danielsson Jonsson; [2020]
  Nyckelord :1800-tal; Brittisk litteratur; Jane Austen; Elizabeth Gaskell;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Jane Austens roman Mansfield Park samt Elizabeth Gaskells roman Wives and Daughters för att utröna likheter och skillnader. Uppsatsen utgår ifrån en komparativ metod för att se hur romanerna närmar sig den romantiska konflikt som uppstår, samt karakteriseringar och värderingar. LÄS MER

 2. 2. Martha's Unhomely Quest for the Homely : A Postcolonial Reading of the Protagonist Martha in Doris Lessing's Martha Quest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Annika Salisbury; [2019]
  Nyckelord :Doris Lessing; double consciousness; Homi Bhabha; Martha Quest; postcolonial theory; unhomeliness; Doris Lessing; dubbelt medvetande; Homi Bhabha; Martha Quest; postkolonial teori; o-hemlikhet;

  Sammanfattning : The protagonist Martha in Doris Lessing’s Martha Quest is born to white British settler parents and grows up in a British colony in southern Africa in the 1930s. Although officially the coloniser rather than the colonised, Martha tries to reject this role mentally, verbally, and physically. LÄS MER

 3. 3. Teaching and Assessing Student's Accents : The Challenge of Working with the Multitude of Accents in the English-Speaking World

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Emma Klevskog; [2019]
  Nyckelord :World English; Teaching; Oral assessment; Swedish learners; Teachers; Accents; Upper secondary school;

  Sammanfattning : Today, English is a world language and more English accents have appeared. Today it is more difficult to teach English in Sweden due to the fact that we do not know when, where or how we are going to use English in the future. LÄS MER

 4. 4. Att utsätta särskilda områden - en kriminologisk undersökning av Blåljusutredningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sonja Román; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; kritisk kriminologi; kriminologi; Blåljusutredningen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Blåljusutredningen was appointed with the aim to strengthen the criminal law protection of the police, ambulance, rescue service and other professions related to public service. The background was the occurrence of violence against the police in Swedish socio-economically weakened suburbs. LÄS MER

 5. 5. Hela världen i klassrummet : En kritisk läsning av samtida religionsdidaktisk litteratur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Cecilia Johansson Martinelle; [2016]
  Nyckelord :secular; secularism; religion; postmetaphysics; ideology; religious education; Habermas; democracy; education; pedagogy; sekulär; sekularism; religion; postmetafysik; ideologi; religionskunskap; religionskunskapsundervisning; Habermas; demokrati; utbildning; didaktik;

  Sammanfattning : With the whole world in the classroom teachers are confronted with pupils from different backgrounds and with different worldviews, a fact that entails pedagogic challenges on a daily basis. One of them, stated by contempora- ry research, is the gap between a secular educational system and religious faith. LÄS MER