Sökning: "Bro"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade ordet Bro.

 1. 1. A Business Modelling Framework for the Front End of Innovation. : Customising a Guiding Material for an Early Phase of the Innovation Process for a Swedish Fintech Company.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Marcus Almqvist; Charlotta Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Innovation; Uncertainty; Front End of Innovation; Business Modelling;

  Sammanfattning : The Swedish Fintech company that is subject to this thesis has proposed a process through which all new ideas should go through before entering the development funnel, called the ‘Proof-of-Concept-process’. Today, there exists no material that helps and guides the idea owner through one of the more extensive phases of that process. LÄS MER

 2. 2. Att urskilja det kritiska : En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Tom Johansson; [2019]
  Nyckelord :mathematics; algebra; growing geometric patterns; learning study; matematik; algebra; växande geometriska mönster; learning study;

  Sammanfattning : Undervisning med växande geometriska mönster ses som en bro mellan aritmetiskt och algebraiskt tänkande genom att elever möter uppgifter som möjliggör generalisering av aritmetiska uttryck. Eftersom svenska elever i internationella tester visar upp bättre resultat inom aritmetik än algebra är syftet med studien att ta reda på vilka aspekter som är kritiska för elevers utveckling från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande. LÄS MER

 3. 3. Machine Learning for a Network-based Intrusion Detection System : An application using Zeek and the CICIDS2017 dataset

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Vilhelm Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Flow-based traffic characterization; Intrusion Detection System IDS ; Zeek; Bro; CICIDS2017; Scikit-Learn; Maskininlärning; Flödesbaserad trafik-karaktärisering; Intrångsdetekteringssystem IDS ; Zeek; Bro; CICIDS2017; Scikit-Learn;

  Sammanfattning : Cyber security is an emerging field in the IT-sector. As more devices are connected to the internet, the attack surface for hackers is steadily increasing. Network-based Intrusion Detection Systems (NIDS) can be used to detect malicious traffic in networks and Machine Learning is an up and coming approach for improving the detection rate. LÄS MER

 4. 4. Fitting the three loop pion mass and decay constant to lattice data

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik; Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik; Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik

  Författare :Alexandra Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Chiral Perturbation Theory; Lattice QCD; pion mass; decay constant; three loop fit.; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : We perform a fit to three loop order (NNNLO) in Chiral perturbation theory of the pion mass and decay constant. In particular we investigate if the NNNLO fit is an improvement of the fit to two loop order (NNLO) to lattice QCD data, which was done in a lattice gauge group collaboration. LÄS MER

 5. 5. Modellering av rörliga laster : Jämförelse av resultat från influenslinje- och influensytametod från FEM-program

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mostafa Satof; Hasanain Hasse Hasson Al-asadi; [2019]
  Nyckelord :Influence line and influence area method; FEM; moving loads; FEM Design; Brigade Standard; Influenslinje- och influensyta metod; FEM; rörliga laster; FEM-Design; Brigade Standard;

  Sammanfattning : At present, the usage of FEM-programs becomes wider for loads effect calculation of bridges. Even though the calculation in all FEM-programs works following the same procedure, it differs when it comes to moving loads where we can identify two different approaches, ILM and ISM (influence line and influence surface method). LÄS MER