Sökning: "Brokonstruktion"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Brokonstruktion.

 1. 1. FRP:s användning inom brokonstruktioner

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Yusuf Abdi Yussuf; Zand Jalal Ibrahim; [2019]
  Nyckelord :FRP; fiber-reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP; FRP; fiber reinforced polymer; glass fiber; carbon fiber; aramid fiber; structural fiber composites; composites; CFRP; GFRP;

  Sammanfattning : I dagsläget är de flesta broar i Sverige tillverkade med betong eller stål. Dessa broar är många gånger förknippade med stora kostnader som ofta beror på underhåll och reparation. FRP, som står för Fiber Reinforced Polymer, är ett relativt nytt material i bärande stommar men är ett väl etablerat material i förstärkningssammanhang. LÄS MER

 2. 2. Klimatoptimering av broar - Åtgärder vid projektering för reducering av växthusgasutsläpp med LCA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik

  Författare :Carljohan Jörnland; Jenny Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Brokonstruktion; Broar; Livscykelanalys; LCA; Global uppvärmning; Hållbara konstruktioner; CO2-ekvivalenter; Klimatoptimering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In 2017 the Swedish Parliament implemented a new national goal for limiting climate change. The goal is to have zero net emissions of greenhouse gases by year 2045 which will ultimately lead to negative net emissions. LÄS MER

 3. 3. Visuell programmering av parametriskt modifierbart markobjekt vid broprojektering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Andreas Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Visuell programmering; Grasshopper; Markobjekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida man med hjälp av visuell programmering kan skapa parametriskt modifierbara markobjekt till BIM-programmet Tekla Structures. Fördelar och nackdelar med ett sådant här tillvägagångssätt kommer därefter att analyseras och diskuteras, och de slutsatser som kan dras presenteras. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad projektering av gång- och cykelbro- med parameterstyrd dimensionering via Grasshopper

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Nils Fintling; Johan Ling; [2018]
  Nyckelord :Visual programing; Grasshopper; Parametric design; Influence lines; Tekla Structures; BIM; Design automation; Brigde structural design; Visuell programmering; Grasshopper; Parameterstyrning; Influenslinjer; Tekla Structures; BIM; Projekteringsautomation; Brokonstruktion;

  Sammanfattning : En projekteringsprocess av en konstruktion kan ofta delas in i två delar, dimensionering ochprojektering. Dimensioneringen utförs enligt för konstruktionen gällande normkrav ochprojekteringen följer sina egna normer samt den dimensionering som är utförd. LÄS MER

 5. 5. FRP i brokonstruktion : -varför används FRP inte i Sverige

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Carl-Johan Eriksson; Jonas Erlingsson; [2015]
  Nyckelord :CFRP; GFRP; fiber reinforced polymer; structural composites; hybrid materials; bridge construction; prefabrication; Eurocode; lightweight materials; industrial prefabrication; pultrusion; RTM; resin transfer moulding; hybridmaterial; alternativvalskalkyl; fiberförstärkta polymerer; glasfiber; kolfiber; brokonstruktion; prefab; prefabricering; byggteknik; byggkonstruktion; brobyggnation; lättviktsmaterial; komposit; fiberkomposit; industriellt byggande; industriell prefabrikation; byggmetoder; FRP; pultrudering; pultrusion; dimensioneringsregler; eurokod;

  Sammanfattning : FRP stands for Fiber Reinforced Polymer. FRP materials have yet to be introduced inbridge construction in Sweden. Composite materials can through combined componentsand manufacturing processes be tailored to fit advanced bridge designs. FRP materials arestrong, durable and of low weight. LÄS MER