Sökning: "Bror Eriksson Aili"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bror Eriksson Aili.

  1. 1. Värdeöverföringsproblematiken vid överlåtelse av egendom från fåmansbolag till närståendebolag

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Bror Eriksson Aili; [2013]
    Nyckelord :Associationsrätt; värdeöverföring; fåmansbolag; närståendebolag; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Framställningen belyser och analyserar värdeöverföringsproblematiken vid överlåtelse av egendom från fåmansbolag till närståendebolag. Aktieägarna, som indirekt både är överlåtare och förvärvare av egendomen, kan vilja att överlåtelsen ska ske till ett så lågt pris som möjligt. LÄS MER