Sökning: "Brosk"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Brosk.

 1. 1. Hur kan extracellulära matrix proteiner i ledbrosk fungera som biomarkörerer vid osteoartrit hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniel Svedare; [2019]
  Nyckelord :häst; osteoartrit; biomarker; ledbrosk; extracellulärt matrix;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en inflammatorisk progressiv sjukdom som oftast diagnostiseras i ett alldeles för sent stadie där den gått in i ett icke reversibelt kroniskt tillstånd. Sjukdomen ger upphov till hälta och kronisk smärta både på humansidan och djursidan och skapar stora ekonomiska förluster för samhället och djurägare. LÄS MER

 2. 2. Stamcellsbehandling för broskregeneration hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Kristin Syrén; [2018]
  Nyckelord :stamcellsbehandling; häst; brosk; mesenkymala stamceller; regeneration;

  Sammanfattning : Ledsjukdomar som osteoartrit (OA) och degenerativa sjukdomar till följd av en lokal broskskada eller mjukvävnadsskada är svåra att behandla. Detta beror till stor del på att hos vuxna individer har brosk en dålig regenerativ kapacitet. Detta leder vanligen till nedsatt prestation hos sporthästar och innebär ofta tidig pensionering. LÄS MER

 3. 3. Effekten av träning på ledbroskets sammansättning av makromolekyler hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maja Ernback; [2017]
  Nyckelord :häst; ledbrosk; träning;

  Sammanfattning : Osteoartrit är en vanlig orsak till hälta hos atletiska hästar och visar sig som broskdegeneration tillsammans med subchondrala förändringar och inflammation. Träning kan vara en bidragande orsak då mekanisk belastning av för hög intensitet orsakar mikrotrauman och försvagning av det kollagena nätverket. LÄS MER

 4. 4. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

 5. 5. Unika matrixfragment i ledvätska och serum hos halta hästar : Vad har det för klinisk betydelse?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Maria Andersson; [2017]
  Nyckelord :COMP1; osteoartrit; biomarkör; hälta; häst; osteoarthritis; biomarker; lameness; horse;

  Sammanfattning : Sjukdomar och skador i leder är den vanligaste orsaken till hälta hos hästar. Dagens diagnostik är begränsad i det tidiga stadiet av osteoartrit vilket leder till att kroniska förändringar hinner etablera sig innan sjukdomen kan påvisas och adekvat behandling sättas in. LÄS MER