Sökning: "Brosk"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Brosk.

 1. 1. Sensitivitet för magnetresonanstomografi som diagnostisk metod vid knäartros : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Tord Lindeberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund. Artros är en ledsjukdom där brosk bryts ner och orsakar minskat rörelseomfång och smärta. Sjukdomen delas in i primär som är ett degenerativt åldersfenomen respektive sekundär som kan orsakas av trauman eller sjukdom. Knäartros delas in i olika grader beroende på klassifikationssystem. LÄS MER

 2. 2. Deep Learning-Based Automated Segmentation and Detection of Chondral Lesions on the Distal Femur

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Josefin Lindemalm Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; automated segmentation; MRI; chondral lesions; articular cartilage; Deep Learning; Maskininlärning; automatiserad segmentering; MRI; broskskador; ledbrosk;

  Sammanfattning : Articular chondral lesions in the knee joint can be diagnosed at an early stage using MRI. Segmenting and visualizing lesions and the overall joint structure allows improved communication between the radiologist and referring physician. It can also be of help when determining diagnosis or conducting surgical planning. LÄS MER

 3. 3. T2 Mapping Compared to Standard MRI Assessment : An Assessment of the Knee Cartilage on Distal Femur

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Jennie Andersson; [2019]
  Nyckelord :MRI; T2-mapping; articular cartilage; distal femur; knee; MR; T2-mapping; ledbrosk; distala lårbenet; knä;

  Sammanfattning : Magnetic resonance imaging (MRI) has become the most important modality for assessment of pathological changes in the knee cartilage. The assessment of the cartilage is usually made by a set of anatomical MRI images with different sequences. LÄS MER

 4. 4. Does intra-articular corticosteroid treatment harm the joint tissues? – A systematic review

  Master-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Burim Duraku; Omar Khazal; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SYFTE: Syftet med arbetet var att sammanställa en systematisk översikt om intra-artikulära injektioner med kortikosteroider ger upphov till bieffekter, med tonvikt på nedbrytning av brosk och benvävnad samt fynd som rör käkled. METOD: Sökningsmetoden utgick från ”PRISMA guidelines” och ”PRISMA harm”. LÄS MER

 5. 5. Disparity of Early Cretaceous Lamniformes sharks

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fredrik Söderblom; [2015]
  Nyckelord :Lamniformes; disparity; Early Cretaceous; morphology; morphometric; Lamniformes; disparitet; tidig krita; morfologi; morfometri;

  Sammanfattning : The geological range of lamniform sharks stretches from present day species such as Carcharodon carcharias (great white shark) back to the at the moment oldest undoubted fossil finds during the Early Cretaceous. In this paper a geometric morphometric analysis was performed on images of Early Cretaceous lamniform teeth collected from published literature in order to examine the change in disparity (range of morphological variation within a group) throughout the time period. LÄS MER