Sökning: "Brott neutraliseringstekniker"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Brott neutraliseringstekniker.

 1. 1. Djurrättsaktivism - En kvalitativ studie om hur djurrättsaktivister rättfärdigar olagliga handlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Sunna-Maja Peterson; Klara Bergman; [2013]
  Nyckelord :djurrätt; civil olydnad; djurrättsaktivister; neutraliseringstekniker; rational choice; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: Djurrättsaktivister förknippas med både legala och icke-legala arbetsmetoder. Interaktionen mellan individ och samhälle blir en diskussionsfråga angående etik och moral, resonerar samtliga individer i samhället enhetligt beträffande djurrätt? Syfte: Syftet med vår uppsats är att undersöka hur det kommer sig att somliga djurrättsaktivister tar avstånd från vissa brott i sin kamp för djurens rättigheter, men inte alla. LÄS MER

 2. 2. ”Det är något som du vill ha, som är gratis, som kan hämtas, som ingen kan spåra” En kvalitativ studie om vilka anledningar personer som fildelar ger sina handlingar och hur dessa motiverar sina handlingar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Haglund; [2013]
  Nyckelord :rutinaktivitetsteorin; neutraliseringstekniker; rational choice; fildelning; illegal fildelning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Illegal fildelning är en utav de mest genomgripande formerna av brott som sker över internet idag. Under det senaste decenniet har den enorma tillgången till internet och användande av datorer lett till stor ökning av fildelning och undersökningar tyder på att många människor fildelar i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Anabola androgena steroider i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Karlsson; [2013]
  Nyckelord :Anabola androgena steroider; bieffekter; kriminella användare; unga användare; träningssammanhang; utbredning;

  Sammanfattning : Anabola androgena steroider (AAS) är en substans som påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt. Såväl innehav som bruk av AAS är brottsligt. Preparatet ger flertalet bieffekter som förutom brukaren även skadar andra individer och samhället i stort. LÄS MER

 4. 4. Internetbedrägeriers utveckling i Sverige 2006-2010

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Sofia Forslund; [2011]
  Nyckelord :Rutinaktivitetsteori; neutraliseringsteknik; internetbedrägeri; kriminalstatistik; nationella trygghetsundersökningen;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar internetbedrägeriers utveckling i Sverige mellan åren 2006 och 2011.Syftet med arbetet är att ge en bild av hur internetbedrägerier har utvecklats genom åren, vilka orsaker som kan ligga bakom och vilka åtgärder som kan förhindra att internetbedrägerier begås. LÄS MER