Sökning: "Brottmål"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet Brottmål.

 1. 1. Qui dormit non peccat. En empirisk undersökning av underinstansers bedömning när en tilltalad invänder sexsomni vid anklagelse om sexualbrott

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Fahlén; [2022-01-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sexsomni är en medicinsk diagnos som innebär att sexuella handlingar utförs i ett sovande tillstånd. På senare år har diagnosen introducerats i den juridiska sfären genom en av den tilltalade framställd invändning i brottmål när denne står anklagad för sexualbrott. LÄS MER

 2. 2. Ställt bortom rimligt tvivel - ett differentierat beviskrav? En studie av hur beviskravet tillämpas beroende på brottets grovhet och den tilltalades inställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Evelina Ferhm; [2022]
  Nyckelord :Allmän rättslära; Straffrätt; Beviskrav; Differentierat beviskrav; Grov stöld; Ringa stöld; Rättsfallsstudie; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En grundläggande princip inom brottmålsprocessen är att ingen person ska bli dömd för ett brott denne inte begått. Detta kan dels uppnås genom bevisbördans placering på åklagaren och dels genom att höga krav ställs på bevisningen. LÄS MER

 3. 3. Vem vågar skvallra? - En analys av aktuellt lagförslag om kronvittnen ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sanaria Saad Mohamed; [2022]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Kronvittnen; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Gang related crimes are often one of the main topics in the Swedish political debates. There is a common concern within the society related to the criminal gangs and a pressure on the government to act. In March 2022, the government presented a bill where a “crown witness” system is being suggested as part of a solution to the problem. LÄS MER

 4. 4. Den pålitlige tjänstemannen - En tvärdisciplinär undersökning om domstolars hantering av polisers utsagor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lowe Lossing; [2022]
  Nyckelord :allmän rättslära; processrätt; bevisvärdering; utsagor; polis; felkällor; vittnesmål; vittnespsykologi; polispsykologi; tjänsteman; våld mot tjänsteman; hot mot tjänsteman; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I de flesta brottmål som handläggs i svenska domstolar utgör den viktigaste bevisningen utsagor från personer som bevittnat eller blivit utsatta för brott. Dessa utsagor kan i samband med att de avges inför rätten präglas av olika felkällor som på olika vis kan leda till felaktiga utpekanden vilket i längden kan resultera i att oskyldiga döms. LÄS MER

 5. 5. När ett uppsåt blir två – anstiftan av mord vid error in persona

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Bergengren; [2022]
  Nyckelord :straffrätt en. criminal law ; aberratio ictus; error in persona; ekvivalensmodellen; specialitetsmodellen; den individualiserade modellen; anstiftan av mord; uppsåt; legalitetsprincipen; skuldprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis intended to examine a scenario regarding instigation of murder in which the instigated mistook an accomplice of the instigator for the intended victim. The purpose of the thesis was to assess the criminal liability of the instigator in that scenario. LÄS MER