Sökning: "Brottsförebyggande"

Visar resultat 1 - 5 av 427 uppsatser innehållade ordet Brottsförebyggande.

 1. 1. En studie om idrottens roll i det brottsförebyggande arbetet. Skillnader i attityder till kriminellt beteende bland ungdomar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Mona Al-Samarraie Printz; Ivo Dominik Pekalski; [2022]
  Nyckelord :Kriminellt beteende; Attityder; Ungdomar; Brottsförebyggande; Ekologiska systemteorin Criminal behavior; Attitudes; Young people; Crime prevention; Ecological systems theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The survey aims to study differences regarding attitudes to crime, criminal activity, moral values and GRIT points among young people in upper secondary schools who attend year 3. Participating students live in three different cities; Lund, Malmö and Gothenburg, with an equal standard of living. LÄS MER

 2. 2. Finns det vapen i bilen? : Om Polisens protokollföring av brottsförebyggande tvångsmedelsanvändning

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Erik Wessberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This qualitative study examines police protocols documenting the use of certain coercivemeasures from a plain language perspective. The use of plain language has developed in the last sixty years and is today a well-established norm for the authorities official writing in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Trygghet genom stadsdelsomvandling : utvecklingen av Berga centrum, Linköping

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Sahlman; [2022]
  Nyckelord :stadsbyggnad; trygghet; jämlikhet; situationell brottsprevention; offentliga rum;

  Sammanfattning : Säkerhet och trygghet är idag stora samhällsfrågor. Urbanisering har medfört resurskonkurrens mellan städer. Det är därför av stor vikt för staden att vara trygg och säker. Diskursen har medfört att välfungerande platser beskrivs som fria från brott, attraktiva och välförvaltade. LÄS MER

 4. 4. Upplevd korruption, statlig värdegrund och riskfaktorer på Försäkringskassan : En brottsförebyggande studie om korruption

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Josefine Lundberg Karman; [2022]
  Nyckelord :Korruption; myndigheter; Försäkringskassan; statlig värdegrund; kunskap; förebyggande åtgärder; legitimitet; social tillit.;

  Sammanfattning : Denna uppsats lyfter ämnet korruption och är inriktat på myndigheten Försäkringskassan. Uppsatsen innefattar vilken kunskap de anställda på Försäkringskassan har om ämnet och om de förekommer korruption på myndigheten. Studien tar även upp förebyggande åtgärder mot korruption ur Polismyndighetens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. “Avhopparverksamhet är ju en brottsförebyggande metod. Men samhället måste ju se till att det blir av.” : En undersökning av möjligheterna till stöd för personer som vill lämna kriminella gäng eller våldsbejakande extremistiska grupper i ett län i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Tingsek; [2022]
  Nyckelord :Exit program; Leaving gang; professionals; municipality; police;

  Sammanfattning : This qualitative study examines the prevalence of violent extremist groups and criminal gangs in a county in Sweden, and what support is available for people in the county who want to leave these groups. The participants consist of eight people who in their profession can meet people who want to leave criminal gangs or violent extremists. LÄS MER