Sökning: "Brottsoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 302 uppsatser innehållade ordet Brottsoffer.

 1. 1. Emotioner i domstol : en studie om känslors betydelse vid sexualbrottsdomar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Amanda Westny; [2018]
  Nyckelord :rättsfall; känslor; det ideala offret; Nils Christie; emotionsnormer; sexualbrott; Arlie Hochschild;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur emotioner synliggörs och värderas i rättsprocessen. Studien behandlar och analyserar tre stycken rättsfall mellan år 2009 och år 2017. Samtliga rättsfall innefattar sammateman i form av bevisvärdering i sexualbrottmål. LÄS MER

 2. 2. ”Vi tänker inte vara tysta längre” - En undersökning av brottet sexuellt ofredande och sexualbrottsoffers krav på rättvisa med utgångspunkt i #metoo-upprop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophie Geelmuyden; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; sexuellt ofredande; rättvisa; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the autumn of 2017 thousands of Swedish women and non-binary signed petitions under #metoo and shared their experiences of sexual harassment and assault and demanded a change. The #metoo-movement changed the discussion concerning sexual offences and therefore the question can be asked, what constitutes a sexual molestation according to chapter 6 section 10 in the Swedish Penal Code, the limit for what counts as a sexual offence. LÄS MER

 3. 3. Juridiskt beslutsfattande : - Ur ett psykologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik; Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Kristin Persson; Emelie Wagell; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Juridiskt beslutsfattande ska, inom rättsvetenskapen och rättsväsendet, ske objektivt och rättssäkert. Domare förväntas döma inom de ramar lagstiftaren ställt upp. Vidare råder uppfattning om att vissa s.k. LÄS MER

 4. 4. Tiggare som brottsoffer - Om möjligheterna att identifiera tiggare som offer för människohandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Bodin; [2018]
  Nyckelord :Tiggare; människohandel; identifiering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårdnadshavare som misstänkt gärningsperson En kvalitativ studie om socialtjänstens stöd och insatser där barnet utsätts för våld inom familjen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karolina Båvsjö; Maria-Theresa Ort; [2018]
  Nyckelord :barn; förundersökning; vårdnadshavare; socialtjänst; barnmisshandel; stöd och insatser;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur socialsekreterare i tre olika kommuner i Örebro län beskriver arbetet med barn samt deras familjer under en pågående förundersökning då barnet misstänks vara utsatt för våld av sin vårdnadshavare. I den svenska lagstiftningen och i nationella riktlinjer regleras socialtjänstens omfattande ansvar för barn, brottsoffer och deras närstående. LÄS MER