Sökning: "Brottsoffer"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet Brottsoffer.

 1. 1. Offer eller förövare? En kvalitativ studie om män som har utsatts för våld av en kvinnlig partner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Josephine Holk; Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :hegemonic masculinity; battered men; shame; the ideal victim; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to get a deeper understanding of men who are exposed to domestic violence by their female partners. We have examined the embedded norms related to the fact, that a man gets beaten by a woman, and how these norms have affected these men’s views on their role and their choice not to seek assistance to get out of their situation. LÄS MER

 2. 2. I rollen som offer - En kvalitativ studie av hur offerstatus påverkar domstolens bedömning av trovärdighet och tillförlitlighet i våldtäktsärenden.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Fanny Wahlström; Linnéa Gahm; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; Domstol; Tillförlitlighet; Trovärdighet; Våldtäkt.; Social Sciences;

  Sammanfattning : I våldtäktsärenden där stödbevisning saknas baseras ofta domsluten på målsägandes och den tilltalades utsagor. Detta innebär att trovärdighet och tillförlitlighet blir viktiga och inverkande faktorer. LÄS MER

 3. 3. ”Vi tänker inte vara tysta längre” - En undersökning av brottet sexuellt ofredande och sexualbrottsoffers krav på rättvisa med utgångspunkt i #metoo-upprop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sophie Geelmuyden; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; sexuellt ofredande; rättvisa; #metoo; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the autumn of 2017 thousands of Swedish women and non-binary signed petitions under #metoo and shared their experiences of sexual harassment and assault and demanded a change. The #metoo-movement changed the discussion concerning sexual offences and therefore the question can be asked, what constitutes a sexual molestation according to chapter 6 section 10 in the Swedish Penal Code, the limit for what counts as a sexual offence. LÄS MER

 4. 4. Rätten till personlig integritet efter grov brottslighet - En kvalitativ studie om synen på rättvisa när sexualförbrytare beviljas skyddad identitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Patrik Englund; Sofia Johansson; [2018]
  Nyckelord :Brottsoffer; rädsla; rättvisa; sexualförbrytare; skyddad identitet; återfall.; Social Sciences;

  Sammanfattning : In media today, sex offenders are often described as horrible, monstrous people and are frequently faced with hatred, sometimes in the form of threats of violence. Threats like these can result in sex offenders getting granted identity confidentiality, which has led to a public outrage. LÄS MER

 5. 5. Barnen utan blåmärken - När våldet inte lämnar synliga spår

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Seth; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Barnkonventionen; Barn; Våld; Misshandel; Barnmisshandel; Smärtrekvisit; Brottsbalken; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnagaförbudet i svensk rätt innebär ett absolut skydd för barn att leva ett liv fritt från övergrepp. Förbudet präglas av principen om barnets bästa. Barnagaförbudet innebär däremot inte att alla typer av övergrepp mot barn är sanktionerade med straff. LÄS MER