Sökning: "Bruce Springsteen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bruce Springsteen.

 1. 1. Vem erhåller makten och inflytandet? : En intersektionell analys av Bruce Springsteens låttexter och hur man kan arbeta med dem i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Mats Harrysson; [2018]
  Nyckelord :Intersectionality; Springsteen; values; text analysis; Intersektionalitet; Springsteen; värdegrund; textanalys;

  Sammanfattning : Syftet med följande uppsats är att genomföra en intersektionell analys av några av Bruce Springsteens låttexter skrivna under perioden 1978-1984. Avsikten är att undersöka hur maktstrukturer uppkommer beroende av kön, sexualitet, klass och etnicitet. LÄS MER

 2. 2. Working on a dream : Arbetarklass, arbetare och arbete som motiv i ett urval av Bruce Springsteens texter 1973-84

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Askerfjord; [2018]
  Nyckelord :Bruce Springsteen; arbetarlitteratur; arbete; arbetare; arbetarklass;

  Sammanfattning : Bruce Springsteen is often referred to a as the blue collar or working man’s poet but how can he represent the working class since he only worked in manual labor for a week of his life? This paper tries to analyse how selected texts between 1973-84 are related to working class litterature and how this is perceived from the perspective of work and the worker. The analysis show that there are no general definitions regarding workingclass that can be used as a model or reference to working class literature. LÄS MER

 3. 3. “They bring you up to do, like your daddy done” : En analys av Bruce Springsteens låttexter och hur användbara de kan vara i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kim Paunia; [2015]
  Nyckelord :Bruce Springsteen; The River; Land of Hope and Dreams; song analysis; freedom; teaching situations; Bruce Springsteen; The River; Land of Hope and Dreams; låtanalys; frihet; undervisning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur man kan analysera och tolka två av Bruce Springsteens låttexter, för att visa på hur lämpliga de kan vara som underlag för att i undervisning beröra de viktiga livs- och identitetsfrågor som nämns i styrdokumenten för högstadiet. Frihet kan anses vara en särskilt viktig livsfråga och därför undersöks skildringen av frihet i låttexterna närmare. LÄS MER

 4. 4. Bilder av Bossen - En studie om Bruce Springsteen i den svenska musikjournalistiska autenticitetsdiskursen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Joakim Sjönvall; [2013-02-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. "...men det är ju mer än bara Bruce Springsteen" Evenemangsstadens betydelse för Göteborg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Constanza Dandanell; [2013]
  Nyckelord :evenemangsstad; platsmarknadsföring; Göteborg; postpolitik; rätten till staden; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns idag en idé om att städer, likt varor, måste marknadsföra sig för att på detta sätt sticka ut ur mängden och därmed visa sin unika nisch. I Göteborg finns tanken att marknadsföra staden som en evenemangsstad. LÄS MER