Sökning: "Brukare"

Visar resultat 1 - 5 av 532 uppsatser innehållade ordet Brukare.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Med kärlek, tid och rätt bemötande kan framgång nås : Att hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande ur ett personalperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anna Gustafsson; Frida Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Challenging behaviour; low arousal approach; user; care staff and intellectual disabilities.; Utmanande beteende; lågaffektivt bemötande; brukare; vårdpersonal och intellektuell funktionsnedsättning.;

  Sammanfattning : The aim with this study was to examine how care staff in 9 § 9 p LSS residence with special services experienced and worked with challenging behaviour based on a low arousal approach. The study was conducted by qualitative research through semi-structured interviews in a bigger municipality in southern Sweden. LÄS MER

 3. 3. “Brukare vill inte använda mobilt bank-id även om de kan och får använda det.” - Hur utvecklingen av mobilt bank-id i digitala betaltjänster påverkar stödassistenters arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ece Gülyar; Philip Marjaei; [2022]
  Nyckelord :Mobile bank id; LSS; payment services; Social Sciences;

  Sammanfattning : In conjunction with the digital development, the use of digital payment services has increased, which entails a requirement for a mobile bank-id that not all groups in society have access to. The purpose of this study is to investigate how the modernization of payment services affects support-assistance staff from the understanding of independence in the everyday life of people with disabilities. LÄS MER

 4. 4. Folkhälsa ur ett brukar- och förvaltningsperspektiv : en fallstudie om en stadsparks hälsofrämjande effekter

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Frida Thuresson; [2022]
  Nyckelord :hälsofrämjande; ; ; ; ; ; ; friluftsområde; Mariebergsskogen; städer; förvaltning; naturområden; planering;

  Sammanfattning : Den urbana miljön blir en allt mer vanlig plats i vårt samhälle, och i allt större utsträckning så både lever och arbetar vi inom städernas ramar. För 200 år sedan bodde de allra flesta av oss, 90 procent på landsbygden, och idag är siffrorna omvända. 85 procent av Sveriges befolkning bor inom tätorter. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar och lösningar vid projektering och byggande av flervåningshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Julia Grut; [2022]
  Nyckelord :Acoustics; Moisture; Wooden building; Multi-storey building; Knowledge Management; Akustik; Fukt; Trähus; Flervåningshus; Knowledge Management;

  Sammanfattning : Bygg- samt fastighetsbranschen står för cirka 21% av koldioxidutsläppen i Sverige. Detta är ett problem som behöver lösas eftersom Sverige år 2017 antog ett klimatpolitiskt ramverk med målet att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. LÄS MER