Sökning: "Brukarperspektiv missbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Brukarperspektiv missbruk.

 1. 1. Barnen fick allt utom trygghet : En kvalitativ studie om svårigheter och hjälpbehov hos pappor med en missbruksproblematik och deras barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Hanna Lidblad; Therese Blombäck; [2015]
  Nyckelord :barns aktörsskap; kunskapsbaserade insatser; brukarperspektiv; föräldraskap och missbruk;

  Sammanfattning : SammanfattningVår uppsats avser belysa hur pappor med missbruks- och beroendeproblematik ser på sina egna och sina barns svårigheter, vilket stöd de behöver och hur de vill att eventuellt stöd ska vara utformat. Vår empiri utgörs av tio stycken intervjuer med pappor som har en missbruks- och beroendeproblematik. LÄS MER

 2. 2. ”Tak över huvudet” Om förvaring och förändringsarbete. En kvalitativ studie om Frälsningsarméns stödboende Lilla Bommen.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lisbeth Andersson; [2014-01-03]
  Nyckelord :boende; missbruk; kontaktmannaskap; förändring;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera Lilla Bommens verksamhet med fokus på insatser och metoder, både ur ett personalperspektiv och ett brukarperspektiv. Detta för att utröna styrkor och svagheter inom verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Substitutionsbehandling - vägen ur ett beroende eller fortsättning på ett långvarigt missbruk? " en kvalitativ studie om substitutionsbehandling ur ett brukarperspektiv"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patricia Pawlowska; Fatime Juka; [2012]
  Nyckelord :Keywords: substitute treatment; subutex; methadone; drug abuse and heroin.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Author: Patricia Pawlowska and Fatime Juka Title: Substitute treatment – the way out of an addiction or continuation of a long – term addiction? A qualitative study of substitute treatment from a user perspective. Supervisor: Erika Werner Keywords: substitute treatment, subutex, methadone, drug abuse and heroin. LÄS MER

 4. 4. Vad har man för chanser? : En kvalitativ studie om CM-teamets arbete för brukare med psykisk problematik i kombination med missbruk, belyst ur ett maktperspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Johansson; Jenny Lööw; [2010]
  Nyckelord :case management; dual problem; power; relation and motivation; case management; dubbel problematik; makt; relation och motivation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att, utifrån ett personal- och brukarperspektiv, undersöka vilka yttre och inre maktaspekter som kommer till uttryck och påverkar CM-teamets arbete samt hur dessa maktaspekter tar sig i uttryck i relations- och motivationsarbetet. CM-teamet är en verksamhet som arbetar för att samordna insatser från kommun och landsting för de individer som har ett vårdbehov för sitt missbruk och sin psykiska problematik och som faller mellan stolarna. LÄS MER

 5. 5. DET ÄR MITT LIV! DET HÄR BEHÖVER JAG - vägen ut ur missbruk ur ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sandra Nilsson; Melina Tirone; [2006]
  Nyckelord :missbruk; brukarperspektiv; heroin; amfetamin; drogmissbruk; droger; narkotika; missbrukare; brukare; Social changes; theory of social work; Sociala förändringar; teorier om socialt arbete; Social problems and welfare; national insurance; Sociala problem; social välfärd; socialförsäkring; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to investigate which factors the individuals found important in the process of becoming a person with a drug-free life. The framing of the questions we had were to get the experiences, thoughts and wishes of the drug users. LÄS MER