Sökning: "Bruksvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Bruksvärde.

 1. 1. Stockholmshyra : Är systematisk hyressättning vägen framåt? En studie över olika hyressättningsmodeller

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Louise Strömbäck; [2021]
  Nyckelord :systematic rent; utility rent system; rent; systematisk hyressättning; bruksvärdessystem; hyra;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utreda hur modellen för Stockholmshyra är uppbyggd och jämföra den mot befintliga modeller med systematisk hyressättning på den svenska bostadsmarknaden. Studien ämnar även undersöka olika former av hyressättningsmodeller för att lyfta fram alternativ till dagens bruksvärdessystem. LÄS MER

 2. 2. The notion of economic value in taxation - A comparison of valuation methods

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Linder; [2020]
  Nyckelord :EU law; Tax law; Transfer pricing; Customs law; VAT; Valuation methods; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The concept of economic value is not well explored nor consistently applied in the field of taxation. Different systems of taxation assess value from their own perspectives and with their own interests in mind resulting in situations where different values for taxation are determined for the same transaction. LÄS MER

 3. 3. Hyresregleringens inverkan på den privata småskaliga fastighetsförvaltningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emma Hedberg; Linda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Rent regulation; property management; rental housing; Hyresregleringar; fastighetsförvaltning; hyresfastigheter;

  Sammanfattning : I examensarbetet redogörs för huruvida dagens hyressättningssystem leder till lägre lönsamhet för fastighetsägare och således orsakar svårigheter med fastighetsförvaltningen. Uppsatsen fokuserar på de mindre privatägda fastighetsbolagens situation och behandlar fastigheter i det befintliga fastighetsbeståndet varför bruksvärdessystemet är det hyressättningssystem som kommer att belysas. LÄS MER

 4. 4. FREDSTAN - Kommersialiseringen av Sydöstra city i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Erik Jonsson; [2019-08-05]
  Nyckelord :det offentliga rummet; platsmarknadsföring; entreprenörsurbanism; bytesvärde; bruksvärde; privaWsering; offentlig-privata samarbeten;

  Sammanfattning : Public space is an indispensable part of all urban spaces and is central to successful placemarkeWng of a posWndustrial city. Public spaces also carry social, economic and symbolicvalues. The planning of these public spaces is oaen achieved though public-privet partnerships.The balance in this relaWonship will manifest in the physical space. LÄS MER

 5. 5. Systematisk hyressättning enligt Malmömodellen - En kvalitativ studie av Malmömodellens principer och dess eventuella effekter för segregation, gentrifiering och rättvisa på hyresmarknaden i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jesper Gudinge; Sofie Skinnars; [2019]
  Nyckelord :Malmömodellen; systematisk hyressättning; hyresreglering; segregation; gentrifiering; bruksvärde;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hyressättningssystemet i Malmö: Malmömodellen. Syftet bakom denna systematiska hyressättningsmodellen var att försöka få till en förbättrad situation på Malmös bostadsmarknad där svarthandel med kontrakt och svårmotiverade skillnader i hyresnivåer var ett utbrett problem. LÄS MER