Sökning: "Brunnar"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet Brunnar.

 1. 1. Salthaltigt grundvatten i Rådaås grundvattentäkt : en studie av förekomst, ursprung och hur brunnsdrift påverkar halten i uttagsvattnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Erica Sigurdsson; [2022]
  Nyckelord :saline groundwater; aquifer; groundwater levels; chloride; relict salt water; salinity; groundwater; water supply; pumping well; salt grundvatten; grundvattenmagasin; grundvattennivåer; klorid; relikt saltvatten; salthalt; grundvatten; vattentäkt; brunnsdrift;

  Sammanfattning : Lidköpings kommun i Västra Götalands län tar ut en del av sitt råvatten till dricksvattenproduktion från grundvattenmagasinet Rådaås. Det görs genom tre olika uttagsbrunnar (Brunn 1, Brunn 2 och Brunn 3) som körs en i taget. LÄS MER

 2. 2. Finita elementsimuleringar för Norvik hamn

  Master-uppsats, KTH/Hållbara byggnader

  Författare :Mauritz Djursén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Norvik hamn är en nybyggd ro-ro- och containerhamn placerad på de bästa läget i Östersjön. Norvikhamn ligger endast några kilometer från Nynäshamn och med hjälp av korta infarter och effektivatransportförbindelser ger den direkt tillgång till hela stockholmsområdet. Hamnen är utrustad med enså kallad markstensbeläggning. LÄS MER

 3. 3. Grundvattenbildning och inläckage till tunnlar - Samband i data från Förbifart Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Katja Eftring; [2022]
  Nyckelord :Bergtunnel; inläckage; Förbifart Stockholm; grundvattenbildning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att förbättra framkomligheten och minska sårbarheten hos transportsystemet i Stockholmsregionen bygger Trafikverket genomfartsleden E4 Förbifart Stockholm. Vägen är till stor del förlagd i tunnel. LÄS MER

 4. 4. Framtida vattenförsörjning i Stockholms skärgård och dess påverkan av klimatförändringar

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Malin Aleljung; Frida Wistfors; [2022]
  Nyckelord :Stockholm archipelago; groundwater; climate change; water shortage; saltwater intrusions; Stockholms skärgård; grundvatten; klimatförändring; vattenbrist; saltvatteninträngning;

  Sammanfattning : Denna rapport undersöker grundvattenmagasin på öar i Stockholms skärgård och hur de förväntas påverkas av klimatförändringarna. Främst granskas grundvattnets kvantitet och kvalitet fram till år 2100 utifrån två olika klimatscenarion framtagna av FN:s klimatpanel. LÄS MER

 5. 5. Risker och åtgärder för saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar i ett nutids- och framtidsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Alicia Bizet; [2022]
  Nyckelord :Groundwater; saltwater intrusion; topography; well depth; sea; soil depth; soil type; measures; climate effect; future modelling; Grundvatten; saltvatteninträngning; topografi; brunnsdjup; hav; jorddjup; jordart; åtgärder; kli- matpåverkan; framtidsmodellering;

  Sammanfattning : Drygt en miljon invånare i Sverige är beroende av enskild dricksvattenförsörjning från grundvatten. För låga grundvattennivåer i grundvattenmagasin, kan bland annat leda till saltvatteninträngning i dricksvattenbrunnar. LÄS MER