Sökning: "Bruno Eriksson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Bruno Eriksson.

 1. 1. Mind your own business-to-business : En fallstudie om hur användbarhet och användarupplevelse kan förbättras inom e-handelsportaler för B2B.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Bruno Ferreira de Alencar; Isak Eriksson; [2016]
  Nyckelord :B2B; business-to- business; e-commerce; usability; user experience; agile system development; David Benyon; PACT; Scrum.; B2B; business-to-business; e-handel; användbarhet; designprinciper; användarupplevelse; agil systemutveckling; David Benyon; PACT; Scrum;

  Sammanfattning : Trots att business-to- business (B2B) är tydligt överrepresenterat inom dagens globala e-handel präglas e-handelsportaler designade för detta ändamål av avsevärt sämre användbarhet och användarupplevelse än de inom andra områden av e-handel. Syftet med denna studie är således att klargöra problemområden gällande användbarhet som kan identifieras i e-handelsportaler avsedda för B2B. LÄS MER

 2. 2. Askungen en prinsessa som ingen annan : En komparativ studie om Askungens förändring, ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Jessica Huss; [2015]
  Nyckelord :Askungen; Grimm; Disney; Amanda Eriksson; Makt; Intersektionalitet; Sagor;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker Askungens förändring genom tiderna via ett intersektionellt perspektiv, där analys av maktförhållanden i sagan ingår. Analysen går igenom tre olika versioner av Askungen som jämförs med varandra. LÄS MER