Sökning: "Brus Malin"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Brus Malin.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. “I DON’T THINK WE’VE BEEN FORMALLY INTRODUCED?” Re-contextualising a Literary Model for First Meetings through Adaptation Theory and Fan Fiction

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Brus; [2019-02-08]
  Nyckelord :narratology; adaptation theory; fan fiction; Jean Rousset;

  Sammanfattning : (Re-)contextualising narratology in today’s world of rapid technological developmentand widespread access to the internet serves as the basis of this essay, which exploreswhat happens when narratology, adaptation theory and fan fiction theory intersect andinteract. It combines a surface level quantitative study with qualitative text analysis,using Rousset’s literary model from 1981 on first meetings between lovers-to-be as thenarratological reference, and the first meeting between the characters Alec Lightwoodand Magnus Bane as the text subject (using a corpus consisting of a novel, its officialfilm and TV-show adaptations, and thirty fan fictions). LÄS MER

 3. 3. Loan Management -En studie av Earnings Managements påverkan på belåningsgrad i svenska SMEs, före och efter införandet av K3

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Brus; Karin Elam; [2018-03-23]
  Nyckelord :Earnings management; resultatmanipulering; belåningsgrad; SME; K3; principbaserad standard; godtyckliga periodiseringar; redovisningskvalitet; informationsasymmetri;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemFör lån- och kreditgivare innebär Earnings Management, på svenska resultatmanipulering, en risk ibedömning av företags kreditvärdighet. Earnings Management är en justering av resultat och innebär därförpotentiellt en sämre redovisningskvalitet, och kan därför leda till att lån- och kreditgivare fattar felaktiga beslutom betalningsförmåga. LÄS MER

 4. 4. Utvecklingssamtal ur ett kommunikationsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Sophia Söderberg; Malin Välitalo; [2008]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; kommunikation;

  Sammanfattning : Genom vår utbildnings gång har vi blivit allt mer intresserade av samspelet mellan chef och medarbetare eftersom vi ser att det är en förutsättning att detta fungerar för att få en vinnande organisation. Trots att vi går mot allt fler decentraliserade organisationer och de båda parterna oftast arbetar närmare varandra än tidigare verkar utvecklingssamtal vara ett av de få tillfällen där medarbetare och chef har en enskild dialog med varandra. LÄS MER

 5. 5. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem Team Sportia är : En marknadsanalys av Team Sportia Uppsala

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Sikström; Sepideh Imani; [2008]
  Nyckelord :Identitet; image; marknadsföring; kommunikation; Team Sportia; kärnidentitet; marknadsanalys;

  Sammanfattning : Team Sportia Uppsala misstänker att de saknar en röd tråd i sin marknadskommunikation. Syftet med arbetet är att undersöka hur väl Team Sportia Uppsalas kundklubbsmedlemmars uppfattning om företagets image överensstämmer med identiteten företaget vill förmedla, med fokus på produktutbudet. LÄS MER