Sökning: "Bryggan"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Bryggan.

 1. 1. Att skapa familj – En queerteoretisk närläsning om kön och sexualitet i svensk familjerätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2020]
  Nyckelord :allmän rättslära; familjerätt; rättsvetenskap; queerteori; diskursanalys; narratologi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När föräldrar inte själva kan komma överens i frågor om vårdnaden om, boendet för eller umgänget med sitt barn, kan frågorna tas upp hos socialtjänsten eller i domstol. När beslut om barn ska fattas, ska barnets bästa vara den slutligt bestämmande faktorn, en aspekt i bedömningen om barnets bästa är barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER

 2. 2. Användarengagemang i urban informatics : En studie om hur engagemang kan utvärderas i mobilteknologi för offentliga platser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Santino Michael Enzo Mariano; [2020]
  Nyckelord :User experience design; urban informatics; urban computing; engagement; public space; mobile application; model; User experience design; urban informatics; engagemang; offentlig plats; design process; mobilapplikation; modell;

  Sammanfattning : Urban Informatics är ett forskningsvetenskapligt fält som berör sig med att försöka förstå människors upplevelse av offentliga platser när teknologi är inblandat. Då det är många faktorer som påverkar människors upplevelser av platser finns det utmaningar i Urban Informatics-processer. LÄS MER

 3. 3. AUTOMATED INK : CNC Tattooing Robot

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :YAMAN THIF; OLLE RENDLERT; [2020]
  Nyckelord :Mechatronics; Tattoos; CNC; Stepper motors; H-Bot; 3D printer; Mekatronik; Tatueringar; CNC; Stegmotorer; H-Bot; 3D skrivare;

  Sammanfattning : The art of tattooing has been around for centuries in human history and tattoos are still very popular in today’s society. Tattoos serve as a way to, for example, express people’s personalities, religious beliefs, or culture, and its growing popularity may lead to the need for more technological and automated alternatives. LÄS MER

 4. 4. Neutralization of acidic wastewaters with the use of landfilled Electric Arc Furnace (EAF) high-alloyed stainless-steel slag : An upscale trial of the NEUTRALSYRA project

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Rahul Puthucode; [2019]
  Nyckelord :Landfilled High-alloyed Electric Arc Furnace EAF slag; Slag neutralization potential; Slag recycling;

  Sammanfattning : The landfilling of slag obtained from the high alloyed Electric Arc Furnace (EAF) steel making process, constitutes an environmental treat for society as well as an economical problem for the companies producing it, due to the costs related to waste management practices. Conventional methods of slag recycling are abundantly used among the steelmaking business, but due to their particular physical properties, high- alloyed EAF slags cannot be properly valorized. LÄS MER

 5. 5. Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svedmyr; [2019]
  Nyckelord :strandpromenad; Skeppsholmsviken; Södra Djurgården; vattenkontakt; rekreation;

  Sammanfattning : Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. LÄS MER