Sökning: "Brynäs IF"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Brynäs IF.

 1. 1. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 2. 2. Brynäs IF – Mer än en idrottsförening : En fallstudie om Brynäs IF:s arbete med CSR

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Philip Emanuelsson; Joakim Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Brynäs IF; CSR; Sponsorship; Sport organisation; Stakeholder theory; Brynäs IF; CSR; Sponsring; Idrottsförening; Intressentteorin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning visar att svenska idrottsföreningar besitter grundläggande värden som är att betrakta som samhällsnyttiga. Svenska idrottsföreningar erhåller likaså ett ekonomiskt stöd från den offentliga sektorn som ett erkännande av dess samhällsnytta. LÄS MER

 3. 3. Scoring with your Brand : the Case of the Brand Positioning of Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Douwe de Greef; Jesse Kapiteijn; [2016]
  Nyckelord :Brand Positioning; Point Of Difference; Brand Knowledge; Brand Reputation; Brand Personality;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to identify how a professional ice hockey club with fans nationwide can position its brand successfully and to discover if this is in line with what the consumers think is important in the branding of the club. Method: A mixed method has been used for this case study, in the forms of interviews and a questionnaire. LÄS MER

 4. 4. Kompletterande reningstekniker för läkemedelsrester för Duvbackens avloppsreningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Erik Högner; Joakim Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Sewage treatment plant; pharmaceuticals; reduction; ozone; activated carbon; environmental effect sustainable development.; Avloppsreningsverk; läkemedel; reduktion; ozon; aktivt kol; miljöpåverkan hållbar utveckling.;

  Sammanfattning : Stora mängder receptbelagda- och receptfria läkemedel brukas årligen. Farmaceutiska föreningar såsom exempelvis preventivmedel, antibiotikum och smärtstillande läkemedel når reningsverk via urin och fekalier. LÄS MER

 5. 5. Sport consumers’ attitudes towards relationship marketing – The case of Brynäs IF

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jens Kansell; Fredrik Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Relationship marketing; Customer relationship management; consumer attitudes; Service marketing.;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to investigate the sport consumers´ attitudes towards relationship marketing. We want to investigate whether the consumers are relationship oriented or transaction oriented and whether different segments differ in their orientation. LÄS MER