Sökning: "Brynas IF"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Brynas IF.

 1. 1. En idrottsorganisations utövande av Strategisk filantropi och dess inverkan på varumärket : En kvalitativ fallstudie hos Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Niklas Mattsson; Daniel Norling; [2020]
  Nyckelord :Brand image; CSR; philanthropy; strategic philanthropy;

  Sammanfattning : Syfte: Det finns mycket forskning om hur företag påverkas av tillämpandet av strategisk filantropi, dock anser vi den tidigare forskningen i ämnet vara bristfällig gällande idrottsorganisationer. Syftet med denna uppsats är således att få ökad förståelse för hur en idrottsorganisation tillämpar strategisk filantropi och hur det bidrar till att stärka deras varumärke. LÄS MER

 2. 2. Hur påverkas idrottsvarumärken av sponsoravtal med spelbolag? : En komparativ studie mellan Linköping HC och Brynäs IF

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Michael Corsini; Charlie Edman; [2019]
  Nyckelord :brand; sponsorship; sports; gambling; Betsson; Bauhaus; Linkoping HC; Brynas IF; SHL; varumärke; sponsring; idrott; spelbolag; Betsson; Bauhaus; Linköping HC; Brynäs IF; SHL;

  Sammanfattning : Today' s Sport organizations faces many challenges; they are to compete not just only on the pitch but also in many other fields. The commercialization of sports has contributed to that these sport organizations has evolved to be more like a regular company rather than just a non-profit sport team. LÄS MER

 3. 3. Energianalys av fastighet Brynäs 12:1 : Energikartläggning med effektiviseringsåtgärder inriktning mot ventilation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Sofia Blomqvist; Dennis Sundby; [2014]
  Nyckelord :energikartläggning; energianalys; energieffektivisering; energieffektivisering ventilation; ventilation; energieffektivisering kontorsfastighet;

  Sammanfattning : Energianvändningen i Sverige och världen förväntas öka och bostads- och servicesektorn står för 40 % av världens totala energibehov. Det är viktigt att energieffektivisera redan befintliga byggnader och optimera dess system då en lägre energianvändning gynnar både miljön och ekonomin. LÄS MER