Sökning: "Bryssel I-förordningen"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden Bryssel I-förordningen.

 1. 1. Verkställighet av domar i mål om klander av skiljedom inom EU : Särskilt om ersättning för rättegångskostnader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Palmgren; [2017]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; klander av skiljedom; verkställighet; erkännande; rättegångskostnader; Bryssel I-förordningen; Bryssel I-bis; skiljedom; kvalifikation; New York-konventionen; dom; skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Prorogationsavtal till förmån för domstol i tredjeland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erik Silvén Möller; [2017]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; domsrätt; prorogationsavtal; avtal om behörig domstol; tredjeland; litispendens; Bryssel I-förordningen; Bryssel Ia; Bryssel I bis;

  Sammanfattning : Enligt Bryssel I-förordningen tillerkänns parter en rätt att genom ett prorogationsavtal bestämma vid vilket lands domstolar som en framtida eller redan uppkommen tvist ska prövas. I arbetet undersöks vilken verkan ett prorogationsavtal till förmån för domstol i tredjeland, det vill säga ett land utanför EU och som inte är bundet av 2007 års Luganokonvention eller 2005 års Haagkonvention, har för behörigheten i en medlemsstats domstol enligt förordningen. LÄS MER

 3. 3. Internationell behörighet i tvister om lös egendom : Sakrättsliga och obligationsrättsliga aspekter på förbehållsklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Stanek; [2016]
  Nyckelord :Internationell privat- och processrätt; förbehållsklausuler; internationell processrätt; Bryssel I-förordningen; Insolvensförordningen;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Torpedo actions- går det att undvika Europas träskmarker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Klevbo; [2016]
  Nyckelord :Litispendens; Gasser; Internationell privaträtt; Conflict of Laws; Bryssel I-förordningen; Torpedo action; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Bryssel I-förordningen bygger på erkännande och verkställighet inom EU. Bryssel I-förordningen innehåller även regler enligt vilka domsrätt bestäms när parter från olika medlemsstater tvistar. I förordningen kan en domstol vara behörig på flera olika grunder. LÄS MER

 5. 5. På privaträttens område? En studie av EU-domstolens tolkning av art. 1.1 Bryssel Ia-förordningen samt dess förhållande till en svensk nationell syn på distinktionen mellan offentlig rätt och privaträtt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gunnar Bramstång; [2016]
  Nyckelord :Private international law; internationell privaträtt; internationell processrätt; international procedural law; Bryssel Ia-förordningen; Brussels I regulation recast; art 1.1; privaträttens område; civil and commercial matters; offentlig rätt; public law; privaträtt; private law; tillämpningsområde; material scope; förvaltningsrätt; förmögenhetsrätt; myndighetsutövning; domsrätt; jurisdiction; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The essay examines the CJEU's (Court of Justice of the European Union) interpretation of the concept "civil and commercial matters" in art. 1.1 Regulation (EU) No 1215/2012 of 12 December 2012 on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters (recast) (Brussels Ia-regulation). LÄS MER