Sökning: "Brytningsmetod"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Brytningsmetod.

 1. 1. Deformationsmätningar av förstärkningsbågar i biotitområden i LKAB:s gruva i Malmberget

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Andreas Ylmefors; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att gruvbrytningen går djupare förändras förutsättningarna för malmbrytning. Med djupet ökar de vertikala bergspänningarna och beroende på brytningsmetod kan även de horisontella bergspänningarna öka. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av malmproduktion genom att införa positionering av personal och utrustning : En fallstudie av effektivisering med Mobilaris Mining Intelligence

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Viktor Paranis; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Underjordsbrytning är en vanlig brytningsmetod vid gruvdrift. Vad som avgör om man ska bryta malmen genom dagbrott eller med en underjordsgruva beror på hur malmkroppen ser ut. Underjordsbrytning används ofta vid höggradiga malmkroppar som ligger under jord. LÄS MER

 3. 3. Ett nytt läge för Kiruna - Medan marken spricker under Kiruna försvårar en spricka i Kirunas politiska ledning planeringen för att flytta staden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet. Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Magnus Lindgren; [2012]
  Nyckelord :stadsomvandling; lokaliseringsalternativ; Hjalmar Lundbohm; markdeformationer; malm; LKAB;

  Sammanfattning : Det bästa alternativet för Kiruna, som hotas av markdeformationer från LKAB:s malmbrytning, är att genomgå en stadsomvandling där Kiruna centrum omlokaliseras mot en östlig riktning, till stadsdelen/förorten Tuolluvaara. Finns stor risk att markdeformationerna kan sprida sig dit inom en tidsrymd på 50-60 år när malmbrytningen fortskrider, men under denna tid kan man ha ett väl fungerande samhälle och det går att undvika markdeformationer genom att skifta brytningsmetod i gruvan. LÄS MER