Sökning: "Bt truck"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Bt truck.

 1. 1. Noise reduction of pedestrian trucks for street unloading

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Carl Wettergren; Linda Zetterström; [2015]
  Nyckelord :Pedestrian truck; noise reduction; Off Peak; Ledtruck; ljudreducering; Off Peak;

  Sammanfattning : This report is the result of a Master’s Degree Thesis done at the Royal Institute of Technology, KTH, during October 2014 to April 2015. The project was commissioned by Lidl in collaboration with Stockholms Stad and Integrated Transport Research Labs at KTH, and is a part of the Off-peak project. LÄS MER

 2. 2. Cross-Platform Diagnostic Tool

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Ali Zamani; [2013]
  Nyckelord :Cross-platform Mobile Development; Automotive Diagnostic; Controller Area Network; Real-Time Data;

  Sammanfattning : In Automotive Industries, to be confident regarding the success of a planned operation, performing accurate methods in order to detect abnormal operating conditions, known as faults, is crucial. An effective method for diagnosis and fault recognition ensures the safety of the operation, reduces manufacturing cost and any other potential impacts. LÄS MER

 3. 3. Nå nya kunder med E-handel

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Amir Mirbashiri; Jonas Jaurell; [2007]
  Nyckelord :CRM; Marknadsföring; Försäljning; Webbportal; Logistik;

  Sammanfattning : BT is a global company within the lift truck industry. The main office is located in Mjölby. In Europe all sales and service activities are carried out by fully owned sales companies. I North America, BT RAYMOND develop and distribute trucks under a different brand. LÄS MER

 4. 4. Höjdmätningssystem : Analys av sensorer för höjdmätningssystem till truckar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Kristian Ohlsson; Magnus Ödkvist; [2006]
  Nyckelord :Höjdmätningssystem; avståndsmätning; hubkas utveclingsprocedur; wire-draw givare; draw-wire givare;

  Sammanfattning : BT Products AB ingår i Toyota-koncernen och är världsledande inom trucktillverkning. BT har flera dotterbolag i olika delar av världen som tillverkar truckar, t ex Raymond i USA. Några av de BTtillverkade truckarna har ett höjdmätningssystem. LÄS MER

 5. 5. Anskaffningsjämförelse på ITT Flygt - mellan rentalavtal och traditionella inköp av truckar.

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Marcus Ethnersson; Martin Åkvist; [2004]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den interna logistiken i företag kräver ofta att truckar används. Truckarna ger inget mervärde för produkten men det är viktigt att truckarna fungerar och sköter sitt jobb för att produktionen skall fortgå. Att minimera sina kostnader för truckar ligger i alla företags intresse. LÄS MER