Sökning: "Buckal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Buckal.

 1. 1. The effect of different scanning protocols on accuracy and precision with intraoral scanning. An in vitro study.

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Mathias Selléus; Mustafa Ali Yahya; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur olika protokoll (skanningsmetoder) påverkar noggrannheten och precisionen vid intraoral skanning med användningen av en skanningsapparat med tillhörande programvara. Material och metod: Fyra skanningsprotokoll ROCK (vågliknande skanning i en pendelrörelse), ZIGZAG (vågliknande skanningsteknik), OBP (ocklusal, buckal och palatinal) och OWBP (ocklusal, wiggeling, buckal och palatinal) med trettio skanningar vardera utfördes på en enda modell. LÄS MER

 2. 2. Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Svensson; [2017]
  Nyckelord :Buckal; Fentanyl; Intranasal; Intravenös; Morfin; Nebuliserad; Oral; Smärta; Toxicitet; Transdermal.;

  Sammanfattning : Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. LÄS MER

 3. 3. Brotthållfasthet hos singelkronor för anteriort bruk av monolitisk högtranslucent Y-TZP, semimonolitisk translucent Y-TZP och monolitiskt litiumdisilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Jenny Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Y-TZP; Monolithic; full ceramics; anterior; single crown;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro-studie är att utvärdera brotthållfastheten av singelkronor utformade som en central överkäksincisiv framställda av monolitisk högtranslucent Y-TZP, buckalt porslinsskiktad underkonstruktion av translucent Y-TZP eller monolitisk litiumdisilikatbaserad glaskeram. Material och metod: Sexton monolitiska kronor av högtranslucent Y-TZP framställdes med CAD/CAM-teknik, Coprasmile®(HTW) och Prettau® Anterior®(HTZ). LÄS MER