Sökning: "Buckal"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Buckal.

 1. 1. Smärtlindring med opioider. En jämförelse mellan olika beredningsformer av fentanyl och morfin.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Rebecka Svensson; [2017]
  Nyckelord :Buckal; Fentanyl; Intranasal; Intravenös; Morfin; Nebuliserad; Oral; Smärta; Toxicitet; Transdermal.;

  Sammanfattning : Smärta definieras enligt IASP (International Association of the Study of Pain) som ”An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage”, vilket betyder att en potentiell eller faktisk vävnadsskada kan orsaka en känslomässig eller sensorisk obehaglig upplevelse. Smärtupplevelsen hos individer varierar och är därmed personlig. LÄS MER

 2. 2. Brotthållfasthet hos singelkronor för anteriort bruk av monolitisk högtranslucent Y-TZP, semimonolitisk translucent Y-TZP och monolitiskt litiumdisilikat

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Jenny Lindgren; [2016]
  Nyckelord :Y-TZP; Monolithic; full ceramics; anterior; single crown;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med föreliggande in-vitro-studie är att utvärdera brotthållfastheten av singelkronor utformade som en central överkäksincisiv framställda av monolitisk högtranslucent Y-TZP, buckalt porslinsskiktad underkonstruktion av translucent Y-TZP eller monolitisk litiumdisilikatbaserad glaskeram. Material och metod: Sexton monolitiska kronor av högtranslucent Y-TZP framställdes med CAD/CAM-teknik, Coprasmile®(HTW) och Prettau® Anterior®(HTZ). LÄS MER