Sökning: "Budget"

Visar resultat 1 - 5 av 1700 uppsatser innehållade ordet Budget.

 1. 1. MERITOKRATI OCH POLITISERING I SVENSK FÖRVALTNING En studie av styrelseutnämningar till Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetsförmedlingen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tim Svensson; [2021-10-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker olika regeringars tillsättningar av ledamöter i myndigheterna arbetsmarknadsstyrelsen och arbetsförmedlingens ledningar. Fokuseringen har varit kring ledamöternas politiska bakgrund samt deras utbildningsbakgrund. LÄS MER

 2. 2. Äldreomsorgens budgethantering under Covid-19 krisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Sofia Rosvall; Mariam Nesiri; [2021-09-16]
  Nyckelord :Covid-19 kris; äldreomsorg; budgetering; budgethantering; statsbidrag; kommunal verksamhet; krishantering;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic, Sweden realized that our elderly care was badly affectedduring the crisis. This thesis will look into how the government can use the instrument ofstate funded subsidies towards municipalities to increase elderly care resources throughbudget steering during a dynamic crisis like Covid-19. LÄS MER

 3. 3. Business Intelligence förbättrar budgetarbetet för ekonomer - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Ryman; Martin Vogel; [2021-09-09]
  Nyckelord :Business Intelligence; Budget; Controller; Ekonomer; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Dagens teknik ger företag tillgång till stora volymer av datasom kan användas för att ta bättre affärsbeslut. Business Intelligence (BI) är ettsamlingsbegrepp för verktyg som kan användas för att samla in, analysera ochpresentera information. LÄS MER

 4. 4. The Effects of Expenditures in Different Military Sectors on Economic Growth A quantitative analysis of NATO countries between 1990 and 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Justus Hogbäck; [2021-08-03]
  Nyckelord :military expenditures; economic growth; augmented Solow model; NATO;

  Sammanfattning : There is a large literature on the relationship between military spending and economic growth, but there is no general consensus of what the effects might be. The findings are often inconclusive due to the ambiguous effects of supply mechanisms where both positive and negative externalities may arise. LÄS MER

 5. 5. AUSTERITY AND THE SWEDISH POLITICAL ECONOMY: A Case Study on the Rise of the Swedish Consolidation State

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Max Popovski; [2021-06-29]
  Nyckelord :democracy; neoliberalism; Sweden; austerity; consolidation state; fiscal consolidation; fiscal framework; globalisation;

  Sammanfattning : Following the 1990-1994 crisis, the Swedish government embarked on an ambitious austerityprogramme that transformed the Swedish polity beyond recognition. This has given rise to a‘consolidation state’ that operates based on a strict austerity regime combined with a sacrosanctcommitment to attain budget surpluses and never default on its creditors. LÄS MER