Sökning: "Budget"

Visar resultat 1 - 5 av 1879 uppsatser innehållade ordet Budget.

 1. 1. Exkludering i förskolans undervisning : En studie som synliggör orsaker till exkludering av barn i behov av särskilt stöd i undervisningen och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande i detta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Felicia Hörberg; Susanne Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Barn med särskilda behov; exkludering; förskola; inkludering; undervisning;

  Sammanfattning : Forskningsanalysen visar hur orsaker till exkludering i undervisningen i förskolan kan bero på brist på kunskap, hjälpmedel och resurser som anses utgöra de största orsakerna till att exkludering uppstår. För att synliggöra samt skapa förståelse för hur exkludering uppstår i olika undervisningssituationer och hur förskolepersonal kan arbeta förebyggande mot detta har intervjuer av förskolepersonal som gjorts i tre kommunala förskolor använts som metod i studien. LÄS MER

 2. 2. Har lagringsdugliga grönsaker en plats inom svensk krisberedskap? : en undersökning av skånska kommuners krisberedskap för livsmedelsförsörjningen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Nadia Andersson; [2023]
  Nyckelord :Civilförsvar; lagring; livsmedelsstrategi; offentlig sektor; rotfrukter; SWOT-analys; totalförsvar;

  Sammanfattning : Krig, pandemi, naturkatastrofer och flyktingkriser har skett mer frekvent de senaste åren. Med bakgrund av detta finns det ett ökat intresse för att skapa större förståelse för hur Sveriges krisberedskap ser ut idag och främst inom livsmedelsförsörjningen. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens arbete med hedersrelaterat våld och förtryck : En systematisk litteraturstudie om problemförståelse, arbetssätt och brister

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Rijalda Gruda; Elif Ilyaz; [2023]
  Nyckelord :Social services; Honor; Sweden; Culture; Honor-related; Violence; Shortcomings;

  Sammanfattning : Honor-related violence and oppression has become increasingly noticed in Swedish society due to unfortunate cases regarding young women and the normative culture of their families. For this reason the honor-related research field in Sweden has also increased and several studies have been carried out on. LÄS MER

 4. 4. Projektering av cirkulationsplats - Teaterrondellen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Moa Nilsson; Rasmus Sundkvist; [2023]
  Nyckelord :cirkulationsplats;

  Sammanfattning : Sammanfattning De flesta som passerat eller befunnit sig i Luleå kommun har troligtvis sett den vackra byggnaden som norrbottensteatern befinner sig i vid Norra hamn. Ett slag av förvirring drabbas de flesta dock av när man ska svänga av i den befintliga korsningen som ligger snett bakom teatern med en fyrvägskorsning. LÄS MER

 5. 5. Matlagning i Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om integreringen av teori och praktik i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Emelie Brolin Johansson; Gerd Azzarri Klingström; [2022]
  Nyckelord :Hem- och konsumentkunskap; hkk; undervisning; teori; praktik; matlagning; pragmatism; learning-by-doing; kunskap i handling;

  Sammanfattning : Background The teaching of Home Economics combines theory and practice. Most knowledge requirements are theoretical, but the subject includes practical cooking. The food is prepared with a purpose, which makes the food an educational tool. The student should be able to make healthy choices and gain knowledge to manage different everyday situations. LÄS MER