Sökning: "Budgetering"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet Budgetering.

 1. 1. Hur ska vi spara? Idéer om kostnadskontroll i styrningen av ett sjukhus

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Åsa Plesner; [2021-01-21]
  Nyckelord :Budgetering; Ekonomistyrning; Hälso- och sjukvård; Kostnadskontroll; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att bidra med kunskap om hur den centrala nivån (ett regionstyre) och den utförande nivån (ett sjukhus) samspelar i styrningen för att kontrollera kostnader för välfärdsproduktion.Teori: Studien utgår från teorier om särkoppling i organisationer (Meyer & Rowan 1997,Bromley & Powell 2012) och från att aktörerna i budgetprocessen – väktare, förkämpar och hamstrare (Wildavsky 1975, Brunsson och Rombach 1982) – uttrycker policypositioner. LÄS MER

 2. 2. Budgetering på distans : En studie om den informella kommunikationens roll i budgetprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sebastian Nehard Mattsson; Marcus Persson; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; formell kommunikation; informell kommunikation; informationsasymmetri; budgetering; budgetprocessen;

  Sammanfattning : Under 2020 drabbades världen av en pandemi som har påverkat hela samhället på olika sätt. Social distansering var en av de rekommendationer som den svenska regeringen utfärdade, vilket innebar att många företag och organisationer övergick till distansarbete. LÄS MER

 3. 3. Sales Forecasting by Assembly of Multiple Machine Learning Methods : A stacking approach to supervised machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Anton Falk; Daniel Holmgren; [2021]
  Nyckelord :machine learning; statistical learning; statistics; random forest; xgboost; sarima; stacking; support vector regression; svr; linear regression; sales; sales forcasting; forecasting; time series;

  Sammanfattning : Today, digitalization is a key factor for businesses to enhance growth and gain advantages and insight in their operations. Both in planning operations and understanding customers the digitalization processes today have key roles, and companies are spending more and more resources in this fields to gain critical insights and enhance growth. LÄS MER

 4. 4. Never let a good crisis go to waste : En intervjustudie om hur budgetens roll påverkats under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Johan Ljung; Jesper Selskog; [2021]
  Nyckelord :Budget; Budgeting; Budgeting process; Budget in crisis; Financial crisis; Beyond budgeting; Benchmarking; Elite Hotels; Budget; Budgetering; Budgetprocess; Budget i kris; Ekonomisk kris; Budgetlös styrning; Benchmarking; Elite Hotels;

  Sammanfattning : Problem discussion: Budgeting is about different assessments of the future and is based onthe premises that are considered when the budget is drawn up. When these assumptions turnout to be incorrect, the forecast can be misleading. This means that when organizations needa tool they can rely on the most, the budget will be the least helpful. LÄS MER

 5. 5. Budgetering i osäkra tider : En studie av västsvenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Olivia Nyberg Bermudez; Julia Hallén; [2021]
  Nyckelord :Planning; Control; Municipal sector; Covid-19; Pandemic; Incremental budgeting; Performance-based budgeting; Uncertainty; Change; Planering; Styrning; Kommunal sektor; Covid-19; Pandemi; Inkrementell budgetering; Prestationsbaserad budgetering; osäkerhet; förändring;

  Sammanfattning : Budgetering är en central del för att planera och styra kommunala finanser, vars utveckling är beroende av samhällsekonomisk utveckling. Under 2020 drabbades världen av en pandemi som orsakade en ekonomisk kris världen över, med undantag från bland annat svenska kommuner. LÄS MER