Sökning: "Bugg"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Bugg.

 1. 1. En kvalitativ studie om vilka mjukvaruproblem som leder till en förkortad livslängd för mobiltelefoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oscar Arréhn Ågren; Olof Nymansson; [2019]
  Nyckelord :Smartphone; Lifespan; Emissions; Software; Manufacture; Software problems; Life length; Mobile phone; Quality;

  Sammanfattning : Idag äger en stor del av befolkningen en mobiltelefon. Dessa tillverkas, konsumeras och slängs i stor utsträckning och konsumtionsmönstret visar på en kort livslängd för mobiltelefoner. Tillverkningen leder till farliga utsläpp, och uttjänta mobiltelefoner tas inte alltid om hand på bästa sätt. LÄS MER

 2. 2. Alla vill dansa bugg, eller? : En studie om utvecklingen inom barn-, ungdoms- och juniorbugg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Arvidsson; Andreas Rosenqvist; [2018]
  Nyckelord :dans; bugg; idrott; danssport; tävling; fysisk aktivitet; föreningsidrott; förening; deltagarantal; tränarlänkdans;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att analysera organisatoriska faktorer till deltagarantalets förändringar i barn-, ungdoms- och junioridrott inom dansen bugg. De frågor som studien avsåg att besvara var följande: ”Vilka bidragande organisatoriska faktorer kan ha påverkat den kraftiga reduceringen av antalet unga tävlingsdansare i bugg?” samt ”Finns förslag, och i så fall vilka, på hur utvecklingen inom deltagarantalet i tävlingsklasserna barn, ungdom och junior i bugg ska kunna förändras?” Metod Metoden som använts i studien är en semistrukturerad kvalitativ intervjumetod med syftet att undersöka organisationens syn kring buggens utveckling under det senaste decenniet. LÄS MER

 3. 3. Data Race Detection for Parallel Programs Using a Virtual Platform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Daniel Haverås; [2018]
  Nyckelord :Concurrency; multiprocessing; data race detection; virtual platforms; dynamic analysis; Samtidighet i programvara; multiprocessing; detektion av datakapplöpning; virtuella platformar; dynamisk analys;

  Sammanfattning : Data races are highly destructive bugs found in concurrent programs. Because of unordered thread interleavings, data races can randomly appear and disappear during the debugging process which makes them difficult to find and reproduce. LÄS MER

 4. 4. Software debugging using the debugger SAM4E Xplained Pro

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nadia Manoh; Hamoud Abdullah; [2018]
  Nyckelord :embedded system; software testing; software debugging; software failure; software bugs debugging techniques;

  Sammanfattning : Inbyggda system finns i nästan alla enheter som används i vårt dagliga liv, som exempelvis mobiltelefoner, kylskåp och bilar. En del enheter kan vara betydligt känsligare än andra, vilket innebär att en bugg som existerar i ett system kan orsaka skada, till och med förlust av människoliv, eller orsakar ingen skada alls. LÄS MER

 5. 5. Idrottslärare, bugg & normer : En studie om idrottslärares uppfattningar kring dans

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Linda Lundqvist; [2017]
  Nyckelord :Normkritik; genus; dans; idrott;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att utifrån ett genusperspektiv belysa hur idrottslärare på gymnasiet undervisar i dans. Fokus är riktat på hur idrottslärarna uppfattar och konstruerar genus i idrottsundervisningens dansmoment. Den valda metoden är gruppintervju och enskild intervju med idrottslärare. LÄS MER