Sökning: "Building Information Modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Building Information Modeling.

 1. 1. Towards improved construction logistics- BIM opportunities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sanar Behnan Elias; [2020]
  Nyckelord :BIM; construction logistics; Just In Time; waste; supply chain management; BIM; bygglogistik; Just In Time; slöseri; supply chain management;

  Sammanfattning : Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. LÄS MER

 2. 2. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 3. 3. Exploring the Role of Building Modeling and Drones in Construction.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Alohan Efosa; [2019]
  Nyckelord :Digital technologies; building information modeling; drones;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsflöde för automatgenerering av objektinformation för järnvägsanläggningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mansour Yeldico; Fadi Yeldico; [2019]
  Nyckelord :Object information; automatic generation; workflow; Building Information Modeling; Objektinformation; automatgenerering; arbetsflöde; Byggnadsinformationsmodellering;

  Sammanfattning : I Sverige ställer Trafikverket krav på hur dokumentationen för projekteringen av järnvägsanläggningar ska presenteras. Dessutom har Trafikverket krav på hur informationen om järnvägsritningarnas objekt ska redovisas. Ett område som påverkar arbetsmetodiken är Byggnadsinformationsmodellering (BIM). LÄS MER

 5. 5. Användning av filformatet IFC i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Trinh Tran; Rifqa Al-sammaraie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Byggnadsinformationsmodellering (BIM) kan utföras med olika programvaror som används av de olika aktörerna i ett byggprojekt. BIM medför flera fördelar för byggprocessen som till exempel modelleringsfördelar, tekniska fördelar och ekonomiska fördelar. LÄS MER