Sökning: "Building acoustics"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Building acoustics.

 1. 1. Efficiency of floating floors on CLT or concrete plate in the low frequency region

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anton Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Building acoustics; Impact sound insulation; Floating floor; Concrete; Cross laminated timber;

  Sammanfattning : In order to fulfil requirements regarding impact sound insulation between two ver-tically adjacent rooms, a floating floor construction is a commonly used technique. However the understanding of the acoustical performance of the floor construction at low frequencies is limited. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of acoustic, visual and thermal comfort perception of students in the Educational Building at KTH Campus : A study case in a university building in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Installations- och energisystem

  Författare :Sofia Kristina Kritikou; [2018]
  Nyckelord :Thermal comfort; Acoustic comfort; Visual comfort; Sustainability; Energy systems; Productivity; Indoor air quality ; Termisk komfort; Akustisk komfort; Visuell komfort; Hållbarhet; Energisystem; Produktivitet; Inomhusluftkvalitet;

  Sammanfattning : In recent years the focus and application of sustainability in buildings has risen. Both for environmental and human well-being reasons. The quality of the indoor environment affects the well-being, productivity and work performance, but it can also affect the occupants negatively, like increasing risks of different diseases and health issues. LÄS MER

 3. 3. Lärocenter Slakthusområdet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Edvin Friedner Ekvall; [2018]
  Nyckelord :Lärocenter; skola; bibliotek; Slakthusområdet; entresoller; pelarsystem; varierad studiemiljö; multifunktionellt; flexibel;

  Sammanfattning : Majoriteten av ytorna i slakthusområdets lärocenter är av tydlig offentlig karaktär (multifunktionella torget, serveringen, black-boxen, de öppna samlingarna m.m.). LÄS MER

 4. 4. Jämförelsestudier mellan olika typer av korslimmat träbjälklag: : Undersökning av konsekvenser vid ändring från betong- till korslimmat trä- bjälklag i ett flervåningshus

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Tiba Al-Mulla; [2018]
  Nyckelord :CLT floor; cross laminated timber; Xlam; Crosslam; KL-trä; KL-träbjälklag; kl-trä högahus; konstruktion; Massiv trä; kroslimmat trä;

  Sammanfattning : Timber is one of the most common materials that had been use for a long time. The need for new buildings will affect the climate negatively, that is why it’s necessarily to find new ways to build quickly and sustainably. Cross-laminated timber (CLT) product came in the 1990- century. LÄS MER

 5. 5. Game engine based auralization of airborne sound insulation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jimmy Forsman; [2018]
  Nyckelord :Auralization; Building acoustics; Airborne sound insulation; EN 12354-1; Room acoustics; Audio engines for virtual reality; Game engine;

  Sammanfattning : Describing planned acoustic design by single number ratings yields a weak link to the subjective event, especially when the single number ratings are interpreted by others than experienced acousticians. When developing infrastructure, tools for decision making needs to address visual and aural perception. LÄS MER