Sökning: "Building automation"

Visar resultat 11 - 15 av 117 uppsatser innehållade orden Building automation.

 1. 11. Automatisk kvalitetssäkring av information för järnvägsanläggningar : Automatic quality assurance of information for railway infrastructure

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Johannes Abraham; Robin Romano; [2019]
  Nyckelord :BIM Building Information Modeling ; ETL Extract; transform and load ; validation; attribute; BIM Byggnadsinformationsmodellering ; ETL Extract; Transform and Load ; validering; attribut;

  Sammanfattning : Järnvägsbranschen står i dagsläget inför stora utmaningar med planerade infrastrukturprojekt och underhåll av befintlig järnväg. Med ökade förväntningar på  utbyggnaden av den framtida järnvägen, medför det en ökad risk för belastning på det nuvarande nätet. LÄS MER

 2. 12. Artificial Intelligence in Business-to-Business Sales Processes : The impact on the sales representatives and management implications

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alexandra Cyvoct; Shirin Fathi; [2019]
  Nyckelord :AI; Artificial Intelligence; Big Data; B2B sales; selling process; consultative selling; relational selling; change management;

  Sammanfattning : Background: The sales representatives in B2B companies are experiencing several changes in their environment, which have already altered their performed activities. In order to meet the new customer needs, Artificial Intelligence (AI) provides an effective usage of the large amount of complex data that is available, defined as Big Data. LÄS MER

 3. 13. Elbow Design, Servo Motor Selection and Control Implementation of the Agile Parallel Kinematic Manipulator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Hampus Farmängen; Felix Lundblad; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this work was to contribute to the creation of a prototype of a new type of robot called Agile Parallel Kinematic Manipulator or AgilePKM for short. Designing, building and controlling a new type of robot is a task which goes beyond the scope of any master thesis project, but there are subtasks which are more suitable to handle within the available time frame. LÄS MER

 4. 14. Intelligent Process Automation : Building the bridge between Robotic Process Automation and Artificial Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Markus Bellman; Gustav Göransson; [2019]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; Artificial Intelligence; intelligent automation; IPA; cognitive automation; change management; digital transformation; RPA; robotic process automation; processautomation; automation; artificiell intelligens; intelligent automation; IPA; kognitiv automation; förändringshantering; digitalisering;

  Sammanfattning : Process Automation has the potential to yield great benefits for companies and organizations, especially in the financial services industry where companies are information-intensive and experience rich data flows. This has mostly been done through Robotic Process Automation (RPA), but the increased maturity of Machine Learning algorithms has increased the viability of combining classic RPA with Artificial Intelligence, leading to Intelligent Process Automation (IPA). LÄS MER

 5. 15. A scalable web-based system handling sensor data from smart homes

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Emil Nordin; Lucas Manfredh; [2019]
  Nyckelord :Sensors; Smart homes; Data presentation; Testbeds; Living Lab; Scalable webbased system; Sensorer; Smarta hem; Datapresentation; Testbäddar; Living Lab; Skalbart webbaserat system;

  Sammanfattning : A smart home is a building equipped with sensors collecting data about its environment. Data collected from smart home buildings can be used for research to improve home automation and develop smart cities. A scalable web-based system can be used to handle the large quantities of data generated from smart homes. LÄS MER