Sökning: "Building automation"

Visar resultat 16 - 20 av 117 uppsatser innehållade orden Building automation.

 1. 16. Parametrisk Design

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Solin Zakhoy; Diana Safeen Butros; [2019]
  Nyckelord :Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-model; Retaining wall; Rhinoceros; Grasshopper; Parametric modeling; Microsoft Excel; Tekla Structures; Civil 3D; BIM; 3D-modell; Stödmur; Rhinoceros; Grasshopper; Parameterstyrd modellering; Microsoft Excel;

  Sammanfattning : I samband med digitaliseringens intåg har nya förbättrade BIM-verktyg börjat användas för att effektivisera konstruktörens arbete. Med hjälp av implementering av grafiska tredjepartsprogram kan BIM verktygen bidra med ökat funktionalitet. LÄS MER

 2. 17. Improving the Effectiveness of Building Automation by adaption to the Users Context

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Datavetenskap

  Författare :Thi An Pham; [2019]
  Nyckelord :Home Automation; User Context; Effectiveness Improvement; Sustainable Development;

  Sammanfattning : The operations of either residential housing or commercial buildings are energy intensive, estimated to occupy around 40% of all energy consumed worldwide by the year 2030 (by GeSI, SMARTer2030). ICT-enabled smart home or building solutions are expected to contribute to sustainability gain in term of improving energy and resource efficiency. LÄS MER

 3. 18. Arbetsflöde för automatgenerering av objektinformation för järnvägsanläggningar

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Mansour Yeldico; Fadi Yeldico; [2019]
  Nyckelord :Object information; automatic generation; workflow; Building Information Modeling; Objektinformation; automatgenerering; arbetsflöde; Byggnadsinformationsmodellering;

  Sammanfattning : I Sverige ställer Trafikverket krav på hur dokumentationen för projekteringen av järnvägsanläggningar ska presenteras. Dessutom har Trafikverket krav på hur informationen om järnvägsritningarnas objekt ska redovisas. Ett område som påverkar arbetsmetodiken är Byggnadsinformationsmodellering (BIM). LÄS MER

 4. 19. Intelligent Process Automation : Building the bridge between Robotic Process Automation and Artificial Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Markus Bellman; Gustav Göransson; [2019]
  Nyckelord :RPA; Robotic Process Automation; Artificial Intelligence; intelligent automation; IPA; cognitive automation; change management; digital transformation; RPA; robotic process automation; processautomation; automation; artificiell intelligens; intelligent automation; IPA; kognitiv automation; förändringshantering; digitalisering;

  Sammanfattning : Process Automation has the potential to yield great benefits for companies and organizations, especially in the financial services industry where companies are information-intensive and experience rich data flows. This has mostly been done through Robotic Process Automation (RPA), but the increased maturity of Machine Learning algorithms has increased the viability of combining classic RPA with Artificial Intelligence, leading to Intelligent Process Automation (IPA). LÄS MER

 5. 20. Hantering och modellering av laserskanningsdata i FME : Automatisering av modellering av tunnlar

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linus Lindqvist; Jesper Pantesjö; [2019]
  Nyckelord :automation; FME; LAS; point cloud; modeling; CAD; Poisson; tunnels; laser data; automatisering; FME; LAS; punktmoln; modellering; CAD; Poisson; tunnlar; laserdata;

  Sammanfattning : Bygg- och anläggningsbranschens implementering av BIM har resulterat i ett ökat behov att digitaliserat relationsunderlag. Äldre relationshandlingar, som mestadels utgörs av pappersritningar, saknar digitala motsvarigheter vilket gör att insamlingar av ny information, från pappersritningar, kan bli aktuell. LÄS MER