Sökning: "Building automation"

Visar resultat 6 - 10 av 117 uppsatser innehållade orden Building automation.

 1. 6. Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Mats Rehnholm; [2020]
  Nyckelord :COP; liquid cooler; SCADA; regressionsanalys; building automation; COP; vätskekylaggregat; SCADA; regressionsanalys; fastighetsautomation;

  Sammanfattning : Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden. LÄS MER

 2. 7. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 3. 8. Smart Contracts, Insurtechs and the Future of Insurance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :John Scherrer; Abtin Salahshor; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Insurance; Insurtech; Diffusion theory; Adoption barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The insurance industry is notoriously conservative and has seen comparably few technological improvements in the last fifty years. A wave of new technology- driven insurance firms, or insurtechs, is changing that. LÄS MER

 4. 9. Improving system integration by standardizing and automating the Modbus protocol

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Digitala tjänster och system

  Författare :David Ågren; [2020]
  Nyckelord :Modbus; Fieldbus; Legacy Protocol; Standardization; Automation; Industrial Automation; Building Management Systems;

  Sammanfattning : Communicating devices are on the rise. Fueled by the introduction of Internet-of-Thing (IoT) and Industry 4.0, more and more devices are capable of information sharing. There is a long history of communicating devices in industrial and building management contexts that previously relied on fieldbuses. LÄS MER

 5. 10. The effects of emerging technologies in rail yards and intermodal terminals

  Master-uppsats, KTH/Transportplanering

  Författare :Branko Mitrovic; [2019]
  Nyckelord :Intermodal Transports; Rail Freight; Emerging Technologies; Automation; Digitalization; Marshalling yard; Intelligent Video Gate.;

  Sammanfattning : This paper analyzes the effects of emerging technologies in intermodal terminals and marshallingyards, based on “Intelligent Video Gate” project within the H2020 – Shift2Rail initiative. Projectaim is to initiate the next logical step to a higher level of automation in terminals and to reduce thelead-time needed for the identification/verification process of freight trains. LÄS MER