Sökning: "Building certification"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden Building certification.

 1. 1. Är det möjligt att uppnå kraven för FEBY Guld oavsett en byggnads placering i Sverige? : Is it possible to meet the requirements for FEBY Gold regardless of location in Sweden?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Josefin Andersson; Ebba Lindmark; [2020]
  Nyckelord :FEBY; heat transfer coefficient; insulation; heat loss figure; certification.; FEBY; värmegenomgångskoefficient; isolering; värmeförlusttal; certifiering.;

  Sammanfattning : I dag sätts flera åtgärder in för att bromsa klimatförändringarna, både inom Sverige och på internationell nivå. ‘Forum för energieffektivt byggande’, FEBY, är en organisation som arbetar med att driva utvecklingen av lågenergibyggnader framåt. LÄS MER

 2. 2. Hur har fastighetsbolag lyckats anpassa sina investeringar imiljöcertifieringar på en marknad i rörelse : En undersökning av strategier och trender på den kommersiella fastighetsmarknaden med avseende på miljöcertifieringar och dess förändring över tid

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Agnes Karlsson; Robin Claesson; [2020]
  Nyckelord :Enviromental certification; investment-strategy; green building; commercial Real Estate; Miljöcertifieringar; investeringsstrategier; gröna byggnader; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har det skett en stor utveckling av strategier och trender gällandemiljöcertifieringar av kommersiella fastigheter. Efter att SGBC (Swedish Green Building Council)etablerades 2009 har företag valt att anpassa sin verksamhet, strategier och miljöpolicy därefter. LÄS MER

 3. 3. UNDERSÖKNING AV ENERGIFÖRBRUKNING I ETT FLERBOSTADSPASSIVHUS : En fallstudie på ETC hyreshus i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emilio Paramio; Pontus Erstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is with the help of a case study object called “ETC apartment houses”, make a comparison of possible energy related savings that can be achieved by building apartment buildings far better than the requirements set in BBR. The idea is that this should give a clear picture for entrepreneurs and property managers to promote energy-efficient building in the society. LÄS MER

 4. 4. Utformning av självbedömningsverktyg för hållbarhetsinventering av förvaltningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Annika Held; Philip Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; social hållbarhet; förvaltning; inventering; checklista; miljöcertifieringssystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The subject sustainability is taking a great amount of spotlight in most debates of modern society. This time the focus is on business models and marketing as well as the influences that sustainable certification systems have within the building sector. LÄS MER

 5. 5. How to integrate life cycle thinking in the working process at Volvo Group Real Estate to improve the environmental performances of new dealerships

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Parvathy Suresh Raju; [2020]
  Nyckelord :Life Cycle Assessment; Dealerships; Environmental impact reduction; Certification systems;

  Sammanfattning : Dealerships are the main interface for customer interaction when it comes to a multinational manufacturing company like Volvo Group. A lot of studies in the field of environmental impact is done on different kind of buildings like office buildings, residential buildings, public buildings etc by performing Life Cycle Analysis (LCA), Life Cycle Cost analysis (LCC) etc. LÄS MER