Sökning: "Building-integrated solar cells"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Building-integrated solar cells.

 1. 1. Building-Integrated Photovoltaics for a Habitat on Mars : A Design Proposal Based on the Optimal Location and Placement of Integrated Solar Cells

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anna Schylander; [2019]
  Nyckelord :Building-integrated solar cells; Solar energy; Mars;

  Sammanfattning : The ever-increasing challenges that we face with our consumption of resources on Earth are factors which have prompted researchers to show interest in studying the possibilities of human habitat on other celestial bodies. Mars is a stone planet and is at such distance from the sun that it could be feasible for future settlements with the right technology and solutions. LÄS MER

 2. 2. Solceller integrerade i anläggningskonstruktioner : En studie av hur solceller kan integreras i transportsektorns nyproduktion

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Asra Bakar; Georgi Mousi; [2018]
  Nyckelord :structures; energy supply systems; BIPV; noise barriers; service houses; highways and railroads; new construction; projecting; building technology; architecture; konstruktioner; energiförsörjningssystem; BIPV; bullerskärmar; teknikhus; motor-och järnvägar; nyproduktion; projektering; byggteknik; arkitektur;

  Sammanfattning : Med ett alltmer miljömedvetet samhälle finner vi idag ett ökande intresse för tillämpningen av effektiva energiförsörjningssystem. Ett av tillvägagångssätten för detta är att utnyttja solenergi, vilket möjliggörs med solceller. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av solcellsanläggningar i Västerås : Jämförelse av verkligt systemutbyte mot teoretisk simulerad

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Tobias Sundqvist; Elias Rahimi; [2018]
  Nyckelord :Yield; self-consumption; solar radiation; power generation; shading; slope; azimuth angle; installed power; solar cell; solar panel; building integrated.;

  Sammanfattning : Solar cells is one of the cleanest and most environmentally friendly ways to produce electricity. Västerås city has invested in a number of solar systems in public buildings as a step to solve the energy issues of the future and contribute to a sustainable environment. LÄS MER

 4. 4. Analys av byggnadsintegrerade solceller ur ett hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Emil Karlsson; Viktor Sigfridsson; [2017]
  Nyckelord :Solceller; BIPV; Optimering;

  Sammanfattning : Syfte: De senaste åren har solcellsmarkande ökat stadigt. Trots detta stod de byggnadsintegrerade solcellerna endast för några få promille av den installerade effekten i Sverige under 2015. I takt med att marknaden ökar har priset för byggnadsintegrerade solceller sjunkit. LÄS MER

 5. 5. Hantering av överskottsel från byggnadsintegrerade solceller : Ekonomiska möjligheter för batterier och värmelager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Ylva Gullberg; [2017]
  Nyckelord :byggnadsintegrerade solceller; överskottsel; energilagring;

  Sammanfattning : Renovating roofs of multi-family buildings with building integrated photovoltaics (BIPV) poses a possibility of cost effective installation of solar cells. The surplus electricity could however become a problem for the grid and decrease the profitability of the investment. LÄS MER